pixelg
decyzja zarządu o niewnoszeniu zażalenia na postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie jej upadłości - 2019-12-02 - FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA (FACHOWCY)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

decyzja zarządu o niewnoszeniu zażalenia na postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie jej upadłości - komunikat spółki FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA (FACHOWCY) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr14/2019

Data sporządzenia: 2019-12-02
Skrócona nazwa emitenta
FACHOWCY.PL VENTURES S.A.
Temat
Decyzja Zarządu Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie o niewnoszeniu zażalenia na Postanowienie Sądu z dnia 14 października 2019r. o oddaleniu wniosku Spółki o ogłoszenie jej upadłości.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że podjął decyzję o niewnoszeniu zażalenia na Postanowienie z dnia 14 października 2019r. wydane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, o oddaleniu wniosku Spółki o ogłoszenie jej upadłości.

Termin na wniesienie zażalenia upływa w dniu dzisiejszym, w związku z otrzymaniem przez Spółkę uzasadnienia przedmiotowego postanowienia w dniu 25 listopada 2019r.

W ocenie Zarządu Spółki w sprawie wniosku Spółki o ogłoszenie jej upadłości nie ma podstaw do skutecznego wniesienia zażalenia na decyzję Sądu w powyższym zakresie.

O złożeniu przez Spółkę uproszczonego wniosku o ogłoszenie jej upadłości Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 24 maja 2019r.

O wydaniu przez Sąd postanowienia w przedmiocie oddalenia wniosku Spółki o ogłoszenie jej upadłości Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2019 z dnia 14 października 2019r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-02Dawid MartynowskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:FACHOWCY.PL VENTURES S.A.
Adres:Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Fachowcy.pl Ventures SA
FACHOWCY
2020-02-11 zmiana terminu publikacji SA-Q4
2020-02-07 korekta terminarzu raportów
2020-02-06 zajęcia wierzytelności z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych
2020-01-31 terminarz raportów
2020-01-09 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-01-03 WZ - podjęte uchwały: powołanie RN
2019-12-07 WZ - zwołanie walnego
2019-12-07 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR