pixelg
zmiana terminu publikacji SA-Q3 - 2019-11-12 - FACHOWCY.PL VENTURES (FACHOWCY)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zmiana terminu publikacji SA-Q3 - komunikat spółki FACHOWCY.PL VENTURES (FACHOWCY) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiFACHOWCY.PL VENTURES
Nazwa skrócona jednostkiFAV
Numer w roku:9/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. ("Spółka") informuje, iż planowana na dzień 14 listopada 2019 roku publikacja raportu okresowego Spółki za III kwartał 2019 roku ulegnie opóźnieniu. Opóźnienie publikacji raportu kwartalnego związane jest z opóźnieniem przekazania do Spółki danych finansowych przez spółki zależne. Zarząd Spółki dołoży starań, aby przedmiotowy raport okresowy za III kwartał 2019 roku został przez Spółkę opublikowany w dniu 29 listopada 2019 roku. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Imię i nazwiskoStanowisko
Dawid MartynowskiPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Fachowcy.pl Ventures SA
FACHOWCY
2020-02-11 zmiana terminu publikacji SA-Q4
2020-02-07 korekta terminarzu raportów
2020-02-06 zajęcia wierzytelności z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych
2020-01-31 terminarz raportów
2020-01-09 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-01-03 WZ - podjęte uchwały: powołanie RN
2019-12-07 WZ - zwołanie walnego
2019-12-07 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR