pixelg
dokonanie odpisu aktualizującego wartość należności wekslowych - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

dokonanie odpisu aktualizującego wartość należności wekslowych

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr5/2019

Data sporządzenia: 2019-05-31
Skrócona nazwa emitenta
THE FARM 51 GROUP S.A.
Temat
Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość należności wekslowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej: Emitent , Spółka ) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego należności wekslowych w kwocie 2.298.485,05 zł (weksle plus odsetki) z uwagi na prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka braku zaspokojenia ww. należności w pełnym zakresie.
Odnośnie ww. należności, Emitent uzyskał prawomocne orzeczenia zasądzające z ww. tytułu, wobec trzech podmiotów niepowiązanych z Emitentem, na łączną sumę 2.106.741 zł wraz z odsetkami. Wszystkie orzeczenia wydane w powyższych sprawach, zostały w dniach 10-17 maja 2019r. opatrzone klauzulami wykonalności i skierowane na drogę egzekucji komorniczej. Jednakże z uwagi na krótki okres czasu, który upłynął od dnia wszczęcia egzekucji oraz terminy realizacji zobowiązań nałożonych przez komornika - do dnia dzisiejszego Emitent nie uzyskał zaspokojenia, jak również brak jest aktualnych informacji o stanie egzekucji. W konsekwencji, Zarząd Emitenta, w wyniku przeprowadzonych konsultacji z księgowością oraz Biegłym Rewidentem przeprowadzającym badanie sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2018 podjął decyzję o dokonaniu ww. odpisu. Powyższa informacja w ocenie Emitenta ma charakter poufny, gdyż utworzenie przez Emitenta ww. odpisu aktualizującego na kwotę 2.298. 485,05 zł wpłynie na obniżenie wyniku finansowego Emitenta w raporcie rocznym Spółki za rok 2018.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-31Robert SiejkaPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:THE FARM 51 GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:THE FARM 51 GROUP S.A.
Adres:Bohaterów Getta Warszawskiego 15, 44-102 Gliwice
Telefon:+48 32 279 03 80
Fax:+48 32 279 03 80
NIP:6312631819

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR