pixelg
emisja obligacji serii L - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

emisja obligacji serii L

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiFARM51
Nazwa skrócona jednostkiF51
Numer w roku:9/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd The Farm 51 Group S.A. ("Emitent", Spółka ) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 3 czerwca 2019 roku została podjęta uchwała o emisji do 4.200 obligacji na okaziciela serii L, o wartości nominalnej każdej poszczególnej obligacji 1.000 zł, tj. o łącznej warto-ści nominalnej nie większej niż 4.200.000 zł. Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych służących rozwojowi oferty produktowej Emitenta oraz zwiększenie kapitału obrotowego. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie art. 33 pkt 1) Ustawy o obligacjach. Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprze-dzającego udostępnienie propozycji nabycia, tj. na dzień 31 marca 2019 roku wynosi 2.148.642,23 złotych, w tym brak jest zobowiązań przeterminowanych. Szacowana wartość zobowiązań Emitenta na dzień wykupu Obligacji, tj. 27 czerwca 2021 roku wynosić będzie 5.200.000 złotych. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Imię i nazwiskoStanowisko
Robert SiejkaPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR