pixelg
odpowiedzi na pytania akcjonariusza - 2019-12-05 - FARM51 (FARM51)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

odpowiedzi na pytania akcjonariusza - komunikat spółki FARM51 (FARM51) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiFARM51
Nazwa skrócona jednostkiF51
Numer w roku:15/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej: Emitent ) przekazuje odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem Emitenta. Pytanie: Dlaczego Farm 51 zaprzestał podawania przychodów kwartalnych ze sprzedaży poszczególnych gier? Odpowiedź Emitenta: Bezpośrednim powodem była trudność w pozyskaniu wszystkich kompletnych danych sprzedażowych w terminie publikacji raportu. Pytanie: Czy podawany w komunikatach ze strony spółki wydania pełnej wersji WW3 czyli 12-15 miesięcy od daty EA tej gry jest nadal aktualny? Odpowiedź Emitenta: Obecnie nie ma podstaw aby komunikować ewentualną korektę tego terminu więc co do zasady, plan jest nadal aktualny. Pytanie: Czy jeżeli chodzi o premierę WW3 bliżej są Państwo wydania tej gry np. 25.01.2020 ( Data Nowego Roku Chińskiego w 2020r. co byłoby swoistym "ukłonem" w stronę azjatyckiego rynku? Czy należy na tą chwilę przyjąć, że bliżej są Państwo wydania tej gry w pełnej wersji np. na Targach w Katowicach 20.02.2020r.? Odpowiedź Emitenta: Konkretna data zostanie podana w chwili gdy wszystkie składowe niezbędne do wydania ostatecznej wersji gry będą potwierdzone Pytanie: Jakie działania marketingowe ze strony spółki są przewidziane z okazji/na okazję wyjścia WW3 w pełnej wersji i co jest priorytetem w tej kwestii dla Spółki? Odpowiedź Emitenta: Spółka zamierza dołożyć wszelkich starań aby wypromować finalny produkt na wszystkich możliwych rynkach oraz terytoriach, wykorzystując do tego wszelkie dostępne narzędzia marketingowe oraz promocyjne. Pytanie: Czy jeżeli Spółka osiągnie w związku z dobrą sprzedażą gier już taką skale działania i dojrzałość - spełniając warunek kapitalizacji , która pozwoli jej realnie myśleć o przejściu na rynek główny GPW zamierzają Państwo to przeprowadzić np. w 2021 roku, lub czy planują Państwo na 2020 taki ruch? Od czego uzależniają Państwo to działanie ? Odpowiedź Emitenta: Przejście na rynek główny GPW jest w planach Spółki ale nie jest celem samym w sobie obecnie koncentrujemy się na umacnianiu pozycji Spółki poprzez realizację projektów a gdy okoliczności rynkowe uzasadnią korzystny moment na dokonanie tego kroku, przejdziemy do jego realizacji. Pytanie: Dlaczego nie ma żadnej reakcji ze strony Spółki, żadnego komunikatu w związku np.ze spadkiem kursu o ok.50% po premierze Chernobylite. Czym Akcjonariusze mają również tłumaczyć bierną postawę ze strony Spółki i brak reakcji na aktualne utrzymywanie się kursu na obecnych poziomach? Odpowiedź Emitenta: Kursem akcji kieruje rynek a nie Spółka zdaniem Zarządu wymieniony spadek nie ma uzasadnienia a wręcz przeciwnie nie oddaje dobrej kondycji Spółki ale to ostatecznie akcjonariusze decydują o wartości akcji. Pytanie: Czy mogą Państwo wytłumaczyć brak aktywnej komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego ze strony Spółki ? Odpowiedź Emitenta: To jest odczucie subiektywne, z którym nie chcemy polemizować naszym zdaniem wszystkie istotne informacje są przekazywane natomiast jeśli jest wrażenie niedosytu to postaramy się większą uwagę poświęcić na zmianę tego odczucia. Pytanie: Kiedy planowane są najbliższe akcje promocyjne " Free Weekend " ? Odpowiedź Emitenta: Free Weekendy planowane są po doszlifowaniu i dopracowaniu wszystkich kluczowych elementów projektu, chcemy aby przy okazji darmowych weekendów, każdy gracz mógł zobaczyć i ocenić finalny kształt projektu a nie jego wersje przejściowe. Pytanie: Czy w przypadku wygranej przetargu WOT Spółka nastawi się jeszcze bardziej na współpracę z wojskiem ? Jeżeli tak, to czy będzie to kosztem dalszej produkcji gier i będą one rzadziej wydawane ?. Czy produkcja gier zostanie na tym samym poziomie a zwiększy się zasób ludzki do nowych zadań ? Odpowiedź Emitenta: Spółka zamierza realizować wszelkie działania oraz projekty, które pozwolą się jej rozwijać oraz generować zyski. Nie wykluczamy powiększenia wielkości zespołu ale tylko jeśli zajdzie to swoje uzasadnienie w potrzebach produkcyjnych oraz celach strategicznych spółki. Pytanie: Czy mają Państwo już wstępne plany, zarys co do kolejnych produkcji gier po Chernobylite i WW3? Jeżeli tak, to czy będzie to kontynuacja tych gatunków ? Odpowiedź Emitenta: Aktualnie pragniemy skupić się głównym celu spółki, którym jest dopracowanie już opublikowanych na rynku gier. Jednocześnie zapewniamy, że mamy wiele pomysłów na nowe projekty, które w ogólnym założeniu powinny czerpać z wypracowanego w spółce "know how" (np. gry multiplayer fps), pomysły te ewaluujemy wewnętrznie ale także z zewnętrznymi partnerami biznesowymi, tak aby decyzja o ich realizacji była poprzedzona rzetelnymi badaniami rynkowymi oraz realną oceną ich możliwości monetyzacyjnych. Pytanie: Czy Spółka rozważa pozyskanie dodatkowych środków / kapitału w drodze np. emisji nowych serii akcji, bądź kredytu przed premierą WW3 celem pozyskania środkow na rozbudowany marketing tytułu ? Odpowiedź Emitenta: Nie wykluczamy takich działań ale obecna kondycja Spółki nie skłania nas do podejmowania nagłych działań na tym polu. Postawa prawna: § 4 pkt. 2 ust. 12) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Imię i nazwiskoStanowisko
Robert SiejkaPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
The Farm 51 Group SA
FARM51
2020-06-30 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-30 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty
2020-06-24 WZ - zmiana adresu walnego
2020-06-24 WZ - zmiana adresu walnego
2020-06-18 zawarcie umowy o współpracy z MY.GAMES
2020-06-10 zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy współpracy z MY.GAMES
2020-06-01 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-06-01 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy