pixelg
SA - R - 2019-05-31 - FARM51 (FARM51)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - R - komunikat spółki FARM51 (FARM51) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiFARM51
Nazwa skrócona jednostkiF51
Numer w roku:7/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach ( Spółka ) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok 2018. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 5 ust. 6.1. - 6.3. i § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Plik
Raport_2018.pdf (2083 KB)
SF2018.pdf (1226 KB)
Sprawozdanie z badania The Farm_2018.T.pdf (171 KB)
Sprawozdanie z działalności Zarządu The Farm 51 Group 2018.pdf (239 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Robert SiejkaPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
The Farm 51 Group SA
FARM51
2020-06-01 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-06-01 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-29 SA - R
2020-05-15 SA-Q1
2020-05-04 sprzedaż akcji przez członka RN
2020-04-28 ujawnienie globalnego podmiotu mającego wspierać rozwój marki WW3
2020-04-27 podpisanie przedwstępnej umowy w sprawie rozwoju marki WW3
2020-04-03 wpływ koronawirusa COVID-19 na działalność operacyjną i finansową spółki

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy