pixelg
zawarcie porozumienia w sprawie wsparcia wizerunkowego Chernobyl VR Project - 2016-03-08 - THE FARM 51 GROUP (FARM51)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie porozumienia w sprawie wsparcia wizerunkowego Chernobyl VR Project - komunikat spółki THE FARM 51 GROUP (FARM51) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiTHE FARM 51 GROUP
Nazwa skrócona jednostkiF51
Numer w roku:6/2016
Rok bieżący:2016
Zarząd Emitenta informuje, iż podczas wizyty Członków Zarządu Spółki w Kijowie oraz w związku ze spotkaniami z przedstawicielami władz, świata biznesu oraz osób związanych z katastrofą w Czarnobylu mających na celu nawiązanie współpracy przy kluczowym obecnie projekcie aplikacji wirtualnej rzeczywistości Emitenta - Chernobyl VR Project - Emitent zawarł porozumienie dotyczące wsparcia wizerunkowego Chernobyl VR Project przez Witalija Kliczkę - byłego boksera, a obecnie mera Kijowa i polityka - przy użyciu wszystkich dostępnych kanałów (media społecznościowe, telewizja, prasa), przy oficjalnej premierze projektu w 30. rocznicę katastrofy - 26 kwietnia 2016 roku oraz umożliwienia premiery projektu w wybranej przez Emitenta lokalizacji w centrum Kijowa. W związku z premierą projektu odbędą się również  dwie konferencje - technologiczna oraz inwestycyjna w kluczowych hubach technologicznych Kijowa. Pomysł aplikacji Chernobyl VR Project i obecnie dostępne materiały z produkcji wywołały podczas wizyty duże zainteresowanie ze względu na przedmiot projektu, tj. katastrofę, która jest wciąż żywa w pamięci wielu Ukraińców. Szczególnie duże znaczenie ma silny wątek edukacyjny oraz społeczny aplikacji, która będzie przedstawiała historie wielu osób związanych z katastrofą - w szczególności tzw. likwidatorów, którzy byli odpowiedzialni za neutralizację skutków katastrofy. Emitent zakłada, iż dzięki wizycie Spółki oraz wielu spotkaniom zorganizowanym przy udziale Fundacji Otwarty Dialog z lokalnymi politykami, przedstawicielami fundacji wspierających ofiary katastrofy, przedstawicielami mediów oraz potencjalnych partnerów technologicznych związanych z prezentacją, Chernobyl VR Project otwiera drogę do rozpoczęcie współpracy biznesowej również przy kolejnych projektach aplikacji wirtualnej rzeczywistości. Szczególnie interesujące wydają się być wątki związane z turystyką oraz edukacją świata na temat wydarzeń mających miejsce w ostatnim czasie na Ukrainie. Zarząd Emitenta szacuje, że tak silne wsparcie marketingowe, powinno przełożyć się na istotne zainteresowanie entuzjastów wirtualnej rzeczywistości projektem, a jego sprzedaż może przekroczyć 10 proc. przychodów netto ze sprzedaży produktów. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Imię i nazwiskoStanowisko
Robert SiejkaPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy