pixelg
zawarcie umowy na wprowadzenie akcji na NC - 2019-11-22 - FARM51 (FARM51)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie umowy na wprowadzenie akcji na NC - komunikat spółki FARM51 (FARM51) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiFARM51
Nazwa skrócona jednostkiF51
Numer w roku:14/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej jako Spółka ) informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym, tj. 22 listopada 2019 roku umowy na wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów War-tościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) 505.200 akcji serii A Spółki z Kancelarią Adwokacką Kramer i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie. Akcje będące przedmiotem wprowadzenia, należące do Członków Zarządu Spółki, sta-nowiły przedmiot zabezpieczenia obligacji serii J wyemitowanych przez Spółkę. Umowa została zawarta w celu wykonania obowiązków wynikających z treści ust.12 pkt 1), 2) oraz 3) Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informa-cje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New-Connect . Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sys-temu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Imię i nazwiskoStanowisko
Robert SiejkaPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy