pixelg
zawarcie umowy na wprowadzenie akcji na NC - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

zawarcie umowy na wprowadzenie akcji na NC

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiFARM51
Nazwa skrócona jednostkiF51
Numer w roku:14/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej jako Spółka ) informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym, tj. 22 listopada 2019 roku umowy na wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów War-tościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) 505.200 akcji serii A Spółki z Kancelarią Adwokacką Kramer i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie. Akcje będące przedmiotem wprowadzenia, należące do Członków Zarządu Spółki, sta-nowiły przedmiot zabezpieczenia obligacji serii J wyemitowanych przez Spółkę. Umowa została zawarta w celu wykonania obowiązków wynikających z treści ust.12 pkt 1), 2) oraz 3) Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informa-cje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New-Connect . Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sys-temu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Imię i nazwiskoStanowisko
Robert SiejkaPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR