delegowanie przewodniczącego RN do czasowego wykonywania czynności członka zarządu - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

DELEGOWANIE PRZEWODNICZĄCEGO RN DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO



Raport bieżący nr20/2019

Data sporządzenia: 2019-05-24
Skrócona nazwa emitenta
FAST FINANCE S.A.
Temat
Delegowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Fast Finance S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), informuje, że w dniu 23 maja 2019 roku wpłynęła do siedziby Emitenta podpisana przez Członków Rady Nadzorczej Emitenta uchwała nr 2/05/2019 z dnia 22 maja 2019 r. w przedmiocie delegowania do czasowego wykonywania czynności członka zarządu Fast Finance S.A. przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Pana Tomasza Mihułki na okres nie przekraczający trzech miesięcy, tj. do dnia 31 lipca 2019r.. Oddelegowanie następuje w związku z odwołaniem Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Kiełczewskiego.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-24Tomasz MihułkaCZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDUTomasz Mihułka


Nazwa jednostki:FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:FAST FINANCE S.A.
Adres:Paprotna 14, 51-117 Wrocław
Telefon:(71) 361 20 42
Fax:(71) 361 20 42
NIP:8992510954
REGON:933006546

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d