pixelg
wypowiedzenie umowy zawartej z obligatariuszami prywatnych niepublicznych obligacji serii L, P, R, S i T - 2019-09-20 - FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA (FASTFIN)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wypowiedzenie umowy zawartej z obligatariuszami prywatnych niepublicznych obligacji serii L, P, R, S i T - komunikat spółki FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA (FASTFIN) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr38/2019

Data sporządzenia: 2019-09-20
Skrócona nazwa emitenta
FAST FINANCE S.A.
Temat
Otrzymanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy zawartej z obligatariuszami prywatnych niepublicznych obligacji serii L, P, R, S i T
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ( Emitent , Spółka ), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2018 z dnia 27 listopada 2019 roku, informuje, że w dniu 20 września 2019 roku wpłynęło do siedziby Emitenta oświadczenie z dnia 19 września 2019 roku w sprawie wypowiedzenia umowy zawartej dnia 26 listopada 2018 roku z obligatariuszami prywatnych niepublicznych obligacji serii L, P, R, S i T złożone w imieniu Distressed Assets Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie ("Fundusz").
Jako przyczynę złożenia wypowiedzenia przez Fundusz wskazano naruszenia przez Emitenta umowy z dnia 26 listopada 2018 roku, w tym m.in. złożenie przez Spółkę sędziemu komisarzowi planu restrukturyzacyjnego o treści niezaakceptowanej przez strony umowy, brakiem podjęcia żądanych przez Fundusz rozmów w sprawie uwzględnienia w planie restrukturyzacyjnym środków w postaci: (i) uzgodnienia ze stronami umowy z dnia 26 listopada 2018 roku zasad spłat zabezpieczonych wierzytelności wierzycieli oraz (ii) nabycia przez Emitenta od FF Inkaso sp. z o.o. wierzytelności w odniesieniu do których Fast Finance S.A. prowadzi działania egzekucyjne w oparciu o wydane na rzecz Emitenta tytuły wykonawcze, a także w związku z brakiem akceptacji złożonych przez Spółkę propozycji układowych.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta informuje, że dokona analizy i ustosunkuje się do treści otrzymanego oświadczenia i rozważy podjęcie ewentualnych czynności faktycznych lub prawnych.
O wszelkich istotnych informacjach dotyczących ww. umowy, jak również o podjęciu jakichkolwiek istotnych decyzji Emitent będzie informował niezwłocznie w formie odrębnych raportów bieżących.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-20Tomasz MihułkaPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:FAST FINANCE S.A.
Adres:Paprotna 14, 51-117 Wrocław
Telefon:(71) 797 41 00 71) 361 20 42
Fax:(71) 361 20 42
Email:biuro@fastfinance.pl
www:www.fastfinance.pl
NIP:8992510954
REGON:933006546

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy