pixelg
zmiana w składzie rady wierzycieli - 2020-02-26 - FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA (FASTFIN)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zmiana w składzie rady wierzycieli - komunikat spółki FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA (FASTFIN) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr15/2020

Data sporządzenia: 2020-02-26
Skrócona nazwa emitenta
FAST FINANCE S.A.
Temat
Zmiana w składzie Rady Wierzycieli
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ( Emitent , Spółka ) informuje, że powziął w dniu 26 lutego 2020 roku informacje o wydaniu w dniu 11 lutego 2020 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych postanowienia w sprawie VIII GRu 1/19 o odwołaniu ze składu Rady Wierzycieli Spółki Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (RFI 810) reprezentowanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i powołaniu w jego miejsce Alternative Solution Spółkę z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (numer KRS : 0000821954) jako członka Rady Wierzycieli.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-26Wojciech HorochPełnomocnik


Nazwa jednostki:FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:FAST FINANCE S.A.
Adres:Borowska 283 B, 50-556 Wrocław
Telefon:(71) 361 20 42
Fax:(71) 361 20 42
NIP:8992510954
REGON:933006546

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Fast Finance SA
FASTFIN
2020-04-01 otrzymanie informacji o wytoczeniu powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego oraz o zwróceniu przez sąd tego powództwa
2020-04-01 Korekta SA-RS 2018
2020-04-01 Korekta SA-R za 2018
2020-04-01 Korekta SA-R i SA-RS 2018
2020-03-31 Korekta SA-RS za 2018
2020-03-31 Korekta SA-R 2018
2020-03-27 WZ - żądanie zwołania walnego
2020-03-26 akcje w posiadaniu Highrock Ltd

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy