pixelg
formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2019-11-29
FERRUM SA
(pełna nazwa emitenta)
FERRUMMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-246Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Porcelanowa11
(ulica)(numer)
(0 32) 730 47 99(0 32) 730 46 77
(telefon)(fax)
ferrum.com.pl
(e-mail)(www)
634-01-28-794272581760
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczace skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży361 733252 35483 95659 329
Zysk (strata) z działalności operacyjnej10 3496 8932 4021 621
Zysk (strata) brutto2 628784610184
Zysk (strata) netto1 888-168438-39
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-14 460-33 207-3 356-7 807
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-8 779-4 563-2 038-1 073
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej36 86057 2108 55513 450
Przepływy pieniężne netto razem13 62119 4403 1614 570
Aktywa razem na dzień*397 257327 17790 83176 088
Zobowiązania długoterminowe*20 25270 3624 63116 363
Zobowiązania krótkoterminowe*246 439128 05356 34729 780
Kapitał własny*130 566128 76229 85329 945
Kapitał akcyjny*178 946178 94640 91541 615
Średnioważona liczba akcji (w sztukach)**57 911 48549 435 87757 911 48549 435 877
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,030,000,010,00
Liczba akcji (w sztukach)57 911 48557 911 48557 911 48557 911 485
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)***2,252,220,520,52
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży311 237195 25172 23645 904
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 302-1 701998-400
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-2 913-7 026-676-1 652
Zysk (strata) netto-2 745-6 456-637-1 518
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-18 081-46 755-4 196-10 992
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 679-5-390-1
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej36 48862 9158 46914 791
Przepływy pieniężne netto razem16 72816 1553 8823 798
Aktywa razem na dzień*340 890264 46277 94361 503
Zobowiązania długoterminowe*31 76866 5467 26415 476
Zobowiązania krótkoterminowe*209 25195 22547 84422 145
Kapitał własny*99 871102 69122 83523 882
Kapitał akcyjny178 946178 94640 91541 615
Średnioważona liczba akcji (w sztukach)**)57 911 48549 435 87757 911 48549 435 877
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -0,05-0,13-0,01-0,03
Liczba akcji na koniec okresu bilansowego (w sztukach)*57 911 48557 911 48557 911 48557 911 485
Wartosć księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)**1,721,770,400,41

*dane bilansowe dla okresu porównawczego zostały podane na dzień 31.12.2018**szczegółowe informacje nt.kapitału zakładowego oraz liczby akcji znajdują się w pkt 5.7 Akcje i akcjonariat***wartość księgowa na jedną akcję została przeliczona w oparciu o liczbę akcji na koniec okresu bilansowego

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
QSrIII2019FERRUM -sig-sig.pdfRozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-29Krzysztof KasprzyckiPrezes ZarząduKrzysztof Kasprzycki
2019-11-29Honorata SzlachetkaWiceprezes ZarząduHonorata Szlachetka


Nazwa jednostki:FERRUM SA
Nazwa skrócona jednoskti:FERRUM
Adres:Porcelanowa 11, 40-246 Katowice
Telefon:(0 32) 730 47 99
Fax:(0 32) 730 46 77
www:ferrum.com.pl
NIP:634-01-28-794
REGON:272581760

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR