pixelg
WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiFLUID
Nazwa skrócona jednostkiFLD
Numer w roku:23/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd FLUID spółki akcyjnej z siedzibą w Sędziszowie ("Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. na dzień 16 sierpnia 2019 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Sędziszowie przy ul. Spółdzielczej 9. W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedstawia pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa i formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, informacje o liczbie i rodzaju akcji oraz przysługującym z nich prawie głosu w dniu ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia, a także dokumentację będącą przedmiotem obrad: sprawozdanie zarządu, sprawozdanie finansowe oraz opinię audytora. W związku z zamierzoną zmianą statutu Spółki dotyczącą upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach instytucji kapitału docelowego oraz umożliwienia pozbawienia prawa poboru, podaje się do wiadomości dotychczasową oraz proponowaną treść § 4a ust. 1, § 4a ust. 2 oraz § 4a ust. 4 statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie § 4a ust. 1, § 4a ust. 2 oraz § 4a ust. 4 statutu Spółki: § 4a ust. 1: Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach instytucji kapitału docelowego poprzez jednokrotną lub wielokrotną emisję nowych, nieuprzywilejowanych akcji zwykłych na okaziciela nowych serii o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja i w liczbie nie większej niż 23.900.000 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy) akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 23.900.000 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy) złotych, tj. o nie więcej niż 23.900.000 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy) złotych. § 4a ust. 2: Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może zostać wykorzystane do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) maja 2019 roku. § 4a ust. 4: Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części, tj. prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w granicach do 23.900.000 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy) akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 23.900.000 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy) złotych. Proponowana treść § 4a ust. 1, § 4a ust. 2 oraz § 4a ust. 4 statutu Spółki: § 4a ust. 1: Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach instytucji kapitału docelowego poprzez jednokrotną lub wielokrotną emisję nowych, nieuprzywilejowanych akcji zwykłych na okaziciela nowych serii o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja i w liczbie nie większej niż 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć milionów) akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć milionów) złotych, tj. o nie więcej niż 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć milionów) złotych. § 4a ust. 2: Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może zostać wykorzystane do dnia 16 sierpnia 2022 roku. § 4a ust. 4: Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części, tj. prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. § 4 ust. 2 pkt 1), 2) oraz 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Plik
20190719_FLUID_ZWZ.pdf (1316 KB)
01_FLUID SA Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z bad. sp. fim. za 2018r.pdf (930 KB)
02_FLUID SA Sprawozdanie Zarządu za 2018_FLUID SA.pdf (8021 KB)
03_FLUID SA Wprowadzenie do sprawozdania za 2018_FLUID SA.pdf (3689 KB)
04_FLUID SA Dod. informacje i objaś. do sprawozdania 2018_FLUID SA.pdf (8670 KB)
05_FLUID SA Dane finansowe za 2018r.pdf (2570 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Jan GładkiPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR