pixelg
kupno akcji własnych - 2019-09-20 - FTI PROFIT SPÓŁKA AKCYJNA (FTIPROFIT)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

kupno akcji własnych - komunikat spółki FTI PROFIT SPÓŁKA AKCYJNA (FTIPROFIT) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr31/2019

Data sporządzenia: 2019-09-20
Skrócona nazwa emitenta
FTI PROFIT S.A.
Temat
Informacja o realizacji skupu akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych, opublikowanym raportem ESPI nr 18/2018 r. w wykonaniu uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie uchwały upoważniającej Zarząd do nabycia akcji własnych Spółki, dokonał skupu akcji własnych.
Liczba zakupionych akcji własnych Spółki na rynku NewConnect:
- w dniu 16 września 2019 roku 2.270 sztuk po średniej cenie nabycia 0,184 złotych za 1 akcję,
- w dniu 17 września 2019 roku 2.040 sztuk po średniej cenie nabycia 0,183 złotych za 1 akcję,
- w dniu 18 września 2019 roku 2.040 sztuk po średniej cenie nabycia 0,180 złotych za 1 akcję,
- w dniu 19 września 2019 roku 1.930 sztuk po średniej cenie nabycia 0,1785 złotych za 1 akcję,
- w dniu 20 września 2019 roku 1.755 sztuk po średniej cenie nabycia 0,1750 złotych za 1 akcję,
Łączna liczba nabytych przez Spółkę akcji własnych wynosi 402.764 sztuk, co stanowi 2,69 % w kapitale zakładowym oraz 2,69 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.
Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował skup akcji własnych w terminie do dnia 31 października 2020 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie w kwocie nie wyższej niż 500.000 zł włączając koszty ich nabycia.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-20Wojciech RygułaPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:FTI PROFIT SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:FTI PROFIT S.A.
Adres:Złota 59, 00-120 Warszawa
Telefon:+48 22 427 89 96
Fax:+48 22 427 89 93
NIP:7010524116
REGON:362808925

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
FTI Profit SA
FTIPROFIT
2020-05-22 zmiana terminu publikacji SA-R
2020-05-15 SA-Q1
2020-04-10 kupno akcji własnych
2020-04-03 kupno akcji własnych
2020-03-27 kupno akcji własnych
2020-03-20 kupno akcji własnych
2020-03-18 wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność spółki
2020-03-13 kupno akcji własnych

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy