pixelg
uprawomocnienie postanowienia o zatwierdzeniu Układu - 2020-02-26 - GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI (GETBACK)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

uprawomocnienie postanowienia o zatwierdzeniu Układu - komunikat spółki GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI (GETBACK) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr8/2020

Data sporządzenia: 2020-02-26
Skrócona nazwa emitenta
GETBACK S.A.
Temat
Uprawomocnienie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 6 czerwca 2019 r. o zatwierdzeniu Układu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji (Emitent) informuje, iż powziął informację o wydaniu w dniu 24 lutego 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt VIII Gz 1/20, VIII GRp 4/18 postanowienia o oddaleniu zażalenia wierzyciela (Postanowienie) na postanowienie z dnia 30 grudnia 2019 r. o odrzuceniu zażalenia wierzyciela na postanowienie o zatwierdzeniu układu z dnia 6 czerwca 2019 r., o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r.
Postanowienie to nie podlega zaskarżeniu, stało się zatem prawomocne, skuteczne i wykonalne z dniem 24 lutego 2020 roku. Zażalenie było ostatnim rozpoznawanym przez Sąd zażaleniem wierzyciela w postępowaniu o zatwierdzenie układu Emitenta. Powyższe oznacza, iż postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 6 czerwca 2019 r. o zatwierdzeniu Układu uprawomocniło się.
Podpisy osób reprezentujących Emitenta
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-26Magdalena Nawłoka
p.o. Prezesa Zarządu
2020-02-26Paulina PietkiewiczCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
Nazwa skrócona jednoskti:GETBACK S.A.
Adres:Pileckiego 63, 02-781 Warszawa
Telefon:+48 71 771 01 01
Email:sekretariat@getbacksa.pl
www:www.getbacksa.pl
NIP:8992733884
REGON:021829989

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy