pixelg
SA - PS - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

SA - PS

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowanyx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PS 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2019 obejmujące okresod 2019-01-01 do 2019-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-09-30
GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GOBARTO SASpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-699Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kłobucka25
(ulica)(numer)
022 319 94 00022 319 94 01
(telefon)(fax)
gobarto@gobarto.plwww.gobarto.pl
(e-mail)(www)
699-17-81-489411141076
(NIP)(REGON)
KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 088 685 1 056 915 253 889 249 302

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 595 11 735 4 803 2 768

Zysk (strata) brutto 13 974 7 080 3 259 1 670

Zysk (strata) netto 13 225 2 380 3 084 561

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 763 11 663 3 676 2 751

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej- 29 539 - 61 157 - 6 889 - 14 425

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 16 272 25 082 3 795 5 916

Przepływy pieniężne netto, razem 2 497 - 24 412 582 - 5 758

Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 111 817 1 037 800 261 481 241 349

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 682 348 622 082 160 477 144 670

Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 215 919 206 309 50 781 47 979

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 466 429 415 773 109 696 96 691

Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 429 467 415 718 101 004 96 679

Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 278 002 278 002 65 381 64 652

Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)27800229278002292780022927800229

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,48 0,09 0,11 0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,48 0,09 0,11 0,02

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 15,45 14,95 3,63 3,48

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 15,45 14,95 3,63 3,48

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

ZAWARTOŚĆ RAPORTUSkonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

PlikOpis

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2019-sig-sig-sig-sig-sig (002)-sig.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy GOBARTO za IIQ2019-sig-sig-sig-sig-sig.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Gobarto

Gobarto S.A._Raport_z_przegladu_SSF_30062019_PL___PA4U04.pdfRaport z przeglądu SSFPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-09-30Marcin Śliwińskiprezes zarządu


2019-09-30Rafał Oleszakwiceprezes zarządu

Nazwa jednostki:GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:GOBARTO SA
Adres:Kłobucka 25, 02-699 Warszawa
Telefon:022 319 94 00
Fax:022 319 94 01
Email:gobarto@gobarto.pl
www:www.gobarto.pl
NIP:699-17-81-489
REGON:411141076

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Gobarto SA
GOBARTO
2019-10-03 kupno akcji przez Cedrob SA
2019-09-30 SA - PS
2019-09-30 SA-P
2019-09-27 zmiana formy publikacji raportu półrocznego
2019-09-20 zawarcie istotnej umowy przez podmiot zależny
2019-08-14 zmiana terminu publikacji SA-PSr
2019-07-17 wpływ awarii systemów teleinformatycznych na bieżące funkcjonowanie niektórych spółek zależnych
2019-06-27 zmiana statutu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d