rozpoczęcie prac badawczo-rozwojowych w zakresie budowy własnej Platformy Transakcyjnej z dofinansowaniem ze środków grantowych NCBR - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

rozpoczęcie prac badawczo-rozwojowych w zakresie budowy własnej Platformy Transakcyjnej z dofinansowaniem ze środków grantowych NCBR

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr17/2019

Data sporządzenia: 2019-07-03
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Decyzja Zarządu GPW w sprawie rozpoczęcia prac badawczo-rozwojowych w zakresie budowy własnej Platformy Transakcyjnej z dofinansowaniem ze środków grantowych NCBR
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 7/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Giełda , Spółka , GPW ) informuje, że w dniu 3 lipca 2019 r. Zarząd Giełdy podjął decyzję o rozpoczęciu projektu mającego na celu przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie budowy własnego systemu transakcyjnego ( Platforma Transakcyjna ) z dofinansowaniem ze środków grantowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Na tym etapie, łączna wartość wydatków związanych z realizacją projektu przewidywana jest na kwotę 90.000.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych).
Zarząd Giełdy podjął decyzję o zawarciu umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie projektu pt. Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania oraz implementacji zintegrowanej nowoczesnej Platformy Transakcyjnej przełomowej pod względem parametrów wydajnościowych i pojemnościowych oraz nowatorskich protokołów komunikacyjnych oraz algorytmów zawierania transakcji kwotą 30.277.090,54 zł (słownie: trzydzieści milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt cztery grosze).

Od 2013 r. Spółka korzysta z Platformy Transakcyjnej UTP (Universal Trading Platform). Decyzja o rozpoczęciu prac badawczo-rozwojowych w zakresie budowy własnej Platformy Transakcyjnej jest istotna dla dalszego funkcjonowania Giełdy między innymi ze względu na:
strategiczny charakter takiej decyzji, definiującej pozycję konkurencyjną GPW,
wysokość nakładów inwestycyjnych i wydatków na utrzymanie Platformy Transakcyjnej,
wpływ na otoczenie rynkowe, w tym w szczególności na Członków Giełdy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) ( Rozporządzenie MAR ).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-03Marek DietlPrezes Zarządu
2019-07-03Jacek FotekWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA
Nazwa skrócona jednoskti:GPW
Adres:Książęca 4, 00-498 WARSZAWA
Telefon:(22) 628-32-32
Fax:(22) 628-17-54, (22) 537-77-90
Email:gpw@gpw.pl
www:www.gpw.pl
NIP:526-025-09-72
REGON:012021984

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d