pixelg
rozpoczęcie prac badawczo-rozwojowych w zakresie budowy własnej Platformy Transakcyjnej z dofinansowaniem ze środków grantowych NCBR - 2019-07-03 - GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (GPW)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

rozpoczęcie prac badawczo-rozwojowych w zakresie budowy własnej Platformy Transakcyjnej z dofinansowaniem ze środków grantowych NCBR - komunikat spółki GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (GPW) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr17/2019

Data sporządzenia: 2019-07-03
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Decyzja Zarządu GPW w sprawie rozpoczęcia prac badawczo-rozwojowych w zakresie budowy własnej Platformy Transakcyjnej z dofinansowaniem ze środków grantowych NCBR
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 7/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Giełda , Spółka , GPW ) informuje, że w dniu 3 lipca 2019 r. Zarząd Giełdy podjął decyzję o rozpoczęciu projektu mającego na celu przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie budowy własnego systemu transakcyjnego ( Platforma Transakcyjna ) z dofinansowaniem ze środków grantowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Na tym etapie, łączna wartość wydatków związanych z realizacją projektu przewidywana jest na kwotę 90.000.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych).
Zarząd Giełdy podjął decyzję o zawarciu umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie projektu pt. Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania oraz implementacji zintegrowanej nowoczesnej Platformy Transakcyjnej przełomowej pod względem parametrów wydajnościowych i pojemnościowych oraz nowatorskich protokołów komunikacyjnych oraz algorytmów zawierania transakcji kwotą 30.277.090,54 zł (słownie: trzydzieści milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt cztery grosze).

Od 2013 r. Spółka korzysta z Platformy Transakcyjnej UTP (Universal Trading Platform). Decyzja o rozpoczęciu prac badawczo-rozwojowych w zakresie budowy własnej Platformy Transakcyjnej jest istotna dla dalszego funkcjonowania Giełdy między innymi ze względu na:
strategiczny charakter takiej decyzji, definiującej pozycję konkurencyjną GPW,
wysokość nakładów inwestycyjnych i wydatków na utrzymanie Platformy Transakcyjnej,
wpływ na otoczenie rynkowe, w tym w szczególności na Członków Giełdy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) ( Rozporządzenie MAR ).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-03Marek DietlPrezes Zarządu
2019-07-03Jacek FotekWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA
Nazwa skrócona jednoskti:GPW
Adres:Książęca 4, 00-498 WARSZAWA
Telefon:(22) 628-32-32
Fax:(22) 628-17-54, (22) 537-77-90
Email:gpw@gpw.pl
www:www.gpw.pl
NIP:526-025-09-72
REGON:012021984

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR