pixelg
wniosek zarządu do Rady Giełdy o zaopiniowanie propozycji w sprawie aktualizacji celów finansowych grupy - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

wniosek zarządu do Rady Giełdy o zaopiniowanie propozycji w sprawie aktualizacji celów finansowych grupy

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr3/2019

Data sporządzenia: 2019-03-29
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o wniosku Zarządu GPW do Rady Giełdy o zaopiniowanie propozycji w sprawie aktualizacji celów finansowych GK GPW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW , Spółka ), działając na podstawie art. 17 ust. 1, 4 oraz art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 203/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ( MAR ), w związku z ustaniem przesłanek opóźnienia informacji poufnych przekazuje poniższe informacje poufne dotyczące wniosku Zarządu GPW do Rady Giełdy o zatwierdzenie propozycji w sprawie aktualizacji ambicji strategicznych GK GPW do publicznej wiadomości.

Treść informacji poufnej, która została opóźniona 29 marca 2019 roku na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR:

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego Nr 24/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Giełda , GPW , Spółka ) informuje, że zamierza wystąpić do Rady Giełdy o zatwierdzenie wniosku w sprawie aktualizacji celów finansowych w ramach przyjętej w czerwcu 2018 r. Aktualizacji Strategii Grupy Kapitałowej GPW #GPW2022 ( Strategia ). Rekomendacja GPW jest związana z uszczegółowieniem założeń projektów oraz zmian w otoczeniu legislacyjnym. Założenia oraz działania strategiczne GPW w ramach poszczególnych filarów rozwoju wskazujące konkretne inicjatywy nie ulegają zmianie. Zaktualizowane cele finansowe Spółki zostały zdefiniowane na 2022 r. i są następujące:
Poziom przychodów - wartość w 2022 roku: 470 mln zł,
Poziom EBITDA - wartość w 2022 roku: 250 mln zł,
Wskaźnik ROE: docelowo w 2022 r. na poziomie 19% (zakłada się, że przejściowo może osiągać wartości poniżej 19% ze względu na wydatki związane z realizacją strategii),
Wskaźnik C/I po 2022 r. na poziomie poniżej 50% (zakłada się, że przejściowo może osiągać wartości w przedziale 63-55% ze względu na wydatki związane z realizacją strategii),
Dywidenda z zysku za 2019 rok w wysokości nie mniejszej niż 2,4 zł na akcję, wzrost corocznie dywidendy z zysku za lata 2020-2022 nie mniej niż o 0,1 zł na akcję, ale dywidenda nie mniejsza niż 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych.

Spółka informuje jednocześnie, że niniejsze cele i założenia strategii nie stanowią prognozy lub szacunku wyników, w tym finansowych i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania w latach 2019-2022.
29 marca 2019 r. Spółka podjęła decyzję o publikacji informacji poufnej w związku z ustaniem przesłanek do dalszego opóźniania informacji.

W ocenie Zarządu Spółki, opóźnienie przekazania Informacji Poufnej z dnia 29 marca 2019 r. było uzasadnione z uwagi na fakt, iż przekazanie jej w tamtym czasie do publicznej wiadomości byłoby nieuzasadnione z uwagi na prawdopodobieństwo tego, że Rada Giełdy nie wyrazi swojego stanowiska, co wprowadziłoby w błąd opinię publiczną.

Jednocześnie Spółka wskazuje, że opóźnienie podania do wiadomości powyższej informacji nie wprowadza w błąd opinii publicznej, a także wskazuje, że dokonała wszelkich czynności zmierzających do zapewnienia poufności przedmiotowej informacji.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, Spółka natychmiast po publikacji niniejszego raportu poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia powyższej informacji poufnej składając pisemne wyjaśnienie na temat spełnienia warunków określonych w art. 17 ust. 4 pkt a) c) Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) ( Rozporządzenie MAR ).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-29Marek DietlPrezes Zarządu
2019-03-29Jacek FotekWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA
Nazwa skrócona jednoskti:GPW
Adres:Książęca 4, 00-498 WARSZAWA
Telefon:(22) 628-32-32
Fax:(22) 628-17-54, (22) 537-77-90
Email:gpw@gpw.pl
www:www.gpw.pl
NIP:526-025-09-72
REGON:012021984

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR