pixelg
zatwierdzenie zaktualizowanych celów finansowych GK GPW przez Radę Giełdy - 2019-03-29 - GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (GPW)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zatwierdzenie zaktualizowanych celów finansowych GK GPW przez Radę Giełdy - komunikat spółki GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (GPW) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr4/2019

Data sporządzenia: 2019-03-29
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Zatwierdzenie zaktualizowanych celów finansowych GK GPW przez Radę Giełdy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu Bieżącego Nr 3/2019 z dnia 29 marca 2019 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Giełda , GPW , Spółka ) informuje, że Rada Giełdy zatwierdziła wniosek Zarządu Giełdy w sprawie aktualizacji celów finansowych w ramach przyjętej w czerwcu 2018 r. Aktualizacji Strategii Grupy Kapitałowej GPW #GPW2022 ( Strategia ).
Zatwierdzone przez Radę Giełdy cele finansowe Spółki zostały zdefiniowane na 2022 r. i są następujące:
Poziom przychodów - wartość w 2022 roku: 470 mln zł,
Poziom EBITDA - wartość w 2022 roku: 250 mln zł,
Wskaźnik ROE: docelowo w 2022 r. na poziomie 19% (zakłada się, że przejściowo może osiągać wartości poniżej 19% ze względu na wydatki związane z realizacją strategii),
Wskaźnik C/I po 2022 r. na poziomie poniżej 50% (zakłada się, że przejściowo może osiągać wartości w przedziale 63-55% ze względu na wydatki związane z realizacją strategii),
Dywidenda z zysku za 2019 rok w wysokości nie mniejszej niż 2,4 zł na akcję, wzrost corocznie dywidendy z zysku za lata 2020-2022 nie mniej niż o 0,1 zł na akcję, ale dywidenda nie mniejsza niż 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych.

Spółka informuje jednocześnie, że niniejsze cele i założenia strategii nie stanowią prognozy lub szacunku wyników, w tym finansowych i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania w latach 2019-2022.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) ( Rozporządzenie MAR ).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-29Marek DietlPrezes Zarządu
2019-03-29Jacek FotekWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA
Nazwa skrócona jednoskti:GPW
Adres:Książęca 4, 00-498 WARSZAWA
Telefon:(22) 628-32-32
Fax:(22) 628-17-54, (22) 537-77-90
Email:gpw@gpw.pl
www:www.gpw.pl
NIP:526-025-09-72
REGON:012021984

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy