zatwierdzenie zaktualizowanych celów finansowych GK GPW przez Radę Giełdy - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

ZATWIERDZENIE ZAKTUALIZOWANYCH CELÓW FINANSOWYCH GK GPW PRZEZ RADĘ GIEŁDY

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr4/2019

Data sporządzenia: 2019-03-29
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Zatwierdzenie zaktualizowanych celów finansowych GK GPW przez Radę Giełdy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu Bieżącego Nr 3/2019 z dnia 29 marca 2019 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Giełda , GPW , Spółka ) informuje, że Rada Giełdy zatwierdziła wniosek Zarządu Giełdy w sprawie aktualizacji celów finansowych w ramach przyjętej w czerwcu 2018 r. Aktualizacji Strategii Grupy Kapitałowej GPW #GPW2022 ( Strategia ).
Zatwierdzone przez Radę Giełdy cele finansowe Spółki zostały zdefiniowane na 2022 r. i są następujące:
Poziom przychodów - wartość w 2022 roku: 470 mln zł,
Poziom EBITDA - wartość w 2022 roku: 250 mln zł,
Wskaźnik ROE: docelowo w 2022 r. na poziomie 19% (zakłada się, że przejściowo może osiągać wartości poniżej 19% ze względu na wydatki związane z realizacją strategii),
Wskaźnik C/I po 2022 r. na poziomie poniżej 50% (zakłada się, że przejściowo może osiągać wartości w przedziale 63-55% ze względu na wydatki związane z realizacją strategii),
Dywidenda z zysku za 2019 rok w wysokości nie mniejszej niż 2,4 zł na akcję, wzrost corocznie dywidendy z zysku za lata 2020-2022 nie mniej niż o 0,1 zł na akcję, ale dywidenda nie mniejsza niż 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych.

Spółka informuje jednocześnie, że niniejsze cele i założenia strategii nie stanowią prognozy lub szacunku wyników, w tym finansowych i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania w latach 2019-2022.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) ( Rozporządzenie MAR ).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-29Marek DietlPrezes Zarządu
2019-03-29Jacek FotekWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA
Nazwa skrócona jednoskti:GPW
Adres:Książęca 4, 00-498 WARSZAWA
Telefon:(22) 628-32-32
Fax:(22) 628-17-54, (22) 537-77-90
Email:gpw@gpw.pl
www:www.gpw.pl
NIP:526-025-09-72
REGON:012021984

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d