pixelg
powstanie możliwości naliczenia kar umownych z tytułu realizacji przez spółkę zależną istotnej umowy wykonawczej - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

powstanie możliwości naliczenia kar umownych z tytułu realizacji przez spółkę zależną istotnej umowy wykonawczej

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr41/2019

Data sporządzenia: 2019-07-18
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Informacja o powstaniu możliwości naliczenia kar umownych z tytułu realizacji przez spółkę zależną od Herkules S.A. istotnej umowy wykonawczej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z realizacją kontraktu pod nazwą Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS Część 1 - Wdrożenie systemu GSM-R (Umowa, Kontrakt) realizowanego przez konsorcjum powołane do wykonania Umowy (Konsorcjum, Wykonawca), w skład którego wchodzi spółka zależna od Herkules S.A. (Emitent) Herkules Infrastruktura Sp. z o.o., dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zamawiający), Zarząd Emitenta w dniu 17 lipca 2019 r. powziął informację o otrzymaniu przez lidera Konsorcjum Nokia Solutions And Networks Sp. z o.o., pism wystosowanych w dniu 16 lipca 2019 r. przez Biuro Inżyniera Projektu spółkę MGGP S.A. informujących Konsorcjum o powstaniu możliwości naliczenia Wykonawcy przez Zamawiającego kar umownych z tytułu:
- opóźnień w przedłożeniu wymaganego Kontraktem Harmonogramu rzeczowo-finansowego powstałych zdaniem Inżyniera Projektu w okresie od 13 czerwca 2018 r. do 27 lutego 2019 r., - opóźnień w przedłożeniu wymaganej zdaniem Inżyniera Projektu, aktualizacji powyższego Harmonogramu w okresie od 19 kwietnia 2019 r. do dnia 16 lipca 2019 r.,
- przedłożenia przez Konsorcjum Raportów o Postępie Prac za kwiecień i maj 2019 r., które zdaniem Inżyniera Projektu nie spełniają wymagań Kontraktu.

Biuro Inżyniera Projektu wyszacowało na dzień 16 lipca 2019 r. możliwą wysokość ewentualnych obciążeń dla Konsorcjum na kwotę łączną około 3,7 mln zł. Spółka Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. odpowiada przed Zamawiającym za realizację Kontraktu solidarnie z pozostałymi członkami Konsorcjum. Udział Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. w Kontrakcie wynosi 12,3%.

Zarząd Herkules S.A. informuje, że wystosowanie przedmiotowych pism przez Biuro Inżyniera Projektu nie jest równoznaczne z nałożeniem kar umownych przez Zamawiającego na Konsorcjum.

Zarząd Emitenta uznał powyższą informację za istotną z uwagi na pojawienie się możliwości powstania roszczenia o charakterze kary umownej z tytułu Kontraktu, który jest umową długoterminową o istotnej dla Emitenta wartości, i który Emitent uznaje za priorytetowy operacyjnie.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-18Mariusz ZawiszaPrezes Zarządu
2019-07-18Jacek TucharzCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:HERKULES Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:HERKULES S.A.
Adres:Annopol 5, 03-236 Warszawa
Telefon:22 519 44 44
Fax:22 519 44 45
Email:sekretariat@herkules-polska.pl
www:www.herkules-polska.pl
NIP:9512032166
REGON:017433674

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR