pixelg
powołanie członków zarządu - 2020-02-17 - HERKULES Spółka Akcyjna (HERKULES)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

powołanie członków zarządu - komunikat spółki HERKULES Spółka Akcyjna (HERKULES) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr14/2020
Data sporządzenia:2020-02-17
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Powołanie Członków Zarządu Herkules S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. (Emitent, Spółka), informuje że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 17 lutego 2020 roku powołała do Zarządu Spółki:
1) z dniem 1 marca 2020 roku Panią Martę Towpik, powierzając jej funkcję Prezesa Zarządu Herkules S.A;
2) z dniem 17 lutego 2020 roku Pana Konrada Miterskiego, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Herkules S.A;
3) z dniem 17 lutego 2020 roku Pana Mateusza Rychlewskiego, powierzając mu funkcję Członka Zarządu Herkules S.A.

Wg złożonych oświadczeń Pani Marta Towpik, Pan Konrad Miterski oraz Pan Mateusz Rychlewski nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Wg złożonych oświadczeń Pani Marta Towpik, Pan Konrad Miterski oraz Pan Mateusz Rychlewski nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy.
W załączeniu Emitent przekazuje życiorysy: Pani Marty Towpik, Pana Konrada Miterskiego oraz Pana Mateusza Rychlewskiego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
PlikOpis
Życiorys_Marta_Towpik.pdf01_Marta_Towpik
Życiorys_Konrad_Miterski.pdf02_Konrad_Miterski
Życiorys_Mateusz_Rychlewski.pdf03_Mateusz_Rychlewski
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-17Konrad MiterskiWiceprezes Zarządu
2020-02-17Mateusz RychlewskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:HERKULES Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:HERKULES S.A.
Adres:Annopol 5, 03-236 Warszawa
Telefon:22 519 44 44
Fax:22 519 44 45
Email:sekretariat@herkules-polska.pl
www:www.herkules-polska.pl
NIP:9512032166
REGON:017433674

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy