Wpływ niektórych istotnych zdarzeń na skonsolidowany wynik finansowy za 2017 r. - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

WPŁYW NIEKTÓRYCH ISTOTNYCH ZDARZEŃ NA SKONSOLIDOWANY WYNIK FINANSOWY ZA 2017 R.

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr127/2017

Data sporządzenia: 2017-12-06
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Wpływ niektórych istotnych zdarzeń na skonsolidowany wynik finansowy za 2017 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że dokonał oszacowania wpływu niektórych istotnych zdarzeń, które będą miały wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej osiągnięty w roku obrotowym 2017.

Zgodnie z uprzednio opublikowanymi przez Emitenta i Viatron S.A. informacjami, na skutek wypadku i uszkodzenia technicznego żurawia LG1750 spółka Viatron S.A. zmuszona została przerwać realizację prowadzonych projektów. Spółka zależna zamierza wznowić funkcjonowanie operacyjne od czerwca 2018 r. jednakże zgodnie z zasadą ostrożności na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 r. postanowiono ująć w wyniku okresu obrotowego saldo kosztów poniesionych w 2016 r. na inwestycję w rynki zagraniczne związane z relokacją działalności Viatron S.A. z Polski do Skandynawii. Zarząd Emitenta ocenia, że wpływ tego zdarzenia na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej Herkules za 2017 r. wyniesie -1,5 mln zł.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości wyżej wspominania sytuacja Viatron S.A. powoduje konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość księgową inwestycji Herkules S.A. w akcje spółki zależnej oraz ujętą w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wartość firmy (goodwill). Wpływ tego zdarzenia na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej Herkules za 2017 r. może wynieść do -4,7 mln zł.

W związku z aktualną sytuacją finansową Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia Emitent dokona odpisu aktualizującego wartość salda należności od tego kontrahenta na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 r. Wpływ tego zdarzenia na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej Herkules za 2017 r. może wynieść do -1,0 mln zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-12-06Tomasz KwiecińskiWiceprezes Zarządu
2017-12-06Tadeusz OrlikProkurent


Nazwa jednostki:HERKULES Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:HERKULES S.A.
Adres:Annopol 5, 03-236 Warszawa
Telefon:22 519 44 44
Fax:22 519 44 45
Email:sekretariat@herkules-polska.pl
www:www.herkules-polska.pl
NIP:9512032166
REGON:017433674

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d