pixelg
podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej - 2019-04-19 - HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA (HORNIGOLD)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej - komunikat spółki HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA (HORNIGOLD) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr25/2019KNF

Data sporządzenia: 2019-04-19
Skrócona nazwa emitenta
HORNIGOLD REIT S.A.
Temat
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako" Emitent") w nawiązaniu do raportu ESPI nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku dotyczącego zawiązania oraz rejestracji Spółki zależnej Emitenta - Hornigold Apartamenty Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, informuje że w związku z realizacją przez spółkę zależną Emitenta - Hornigold Apartamenty Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej jako: Spółka zależna) inwestycji obejmującej zakup nieruchomości o charakterze hotelowo-usługowym położonej w Katowicach oraz w nawiązaniu do warunków zawartej umowy kredytowej przez spółkę zależną w celu realizacji tej inwestycji w dniu dzisiejszym Nadzywczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej z kwoty 10.000,00 zł do kwoty 6.010.000,00 zł poprzez utworzenie 6.000 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy.
Nadzywczajne Zgromadzenie Wspólników postanowiło, że wszystkie nowoutworzone udziały zostaną przeznaczone do objęcia przez jedynego, dotychczasowego wspólnika, tj. Emitenta w następujący sposób:
a) w liczbie 1.514 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.514.000,00 zł wkładem niemiepieniężnym (aportem) w postaci własności nieruchomości położonej w Katowicach-Janowie, stanowiącej działkę nr 1122/59 o powierzchni 912 m2 o wartości 1.514.000,00 zł,

b)w liczbie 4.486 udziałów o łącznej wartości 4.486.000,00 zł, które w całości zostaną pokryte wkładem pieniężnym przez Emitenta.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-19Kamil Kita
Prezes Zarządu


Nazwa jednostki:HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:HORNIGOLD REIT S.A.
Adres:Moniuszki 10 lok. 1, 40-005 Warszawa
Telefon:+48 720 811 844
Email:hornigold@hornigold.pl
www:www.hornigoldreit.pl
NIP:527-262-97-14
REGON:142416650

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy