sprzedaż akcji przez Śląskie Kamienice SA - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

SPRZEDAŻ AKCJI PRZEZ ŚLĄSKIE KAMIENICE SA

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr33/2019KNF

Data sporządzenia: 2019-07-11
Skrócona nazwa emitenta
HORNIGOLD REIT S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Emitent , Spółka ) informuje, że w dniu 11 lipca 2019 roku Emitent powziął informację od Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach ( Akcjonariusz ), który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa o ofercie ), zawiadomił, iż dnia 9 lipca 2019 roku dokonał transakcji zbycia 7.150.000 akcji imiennych serii F spółki Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka ). Transakcja została zawarta poza systemem obrotu.

W związku z powyższym, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, posiadanych przez Akcjonariusza.
1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Dokonanie w dniu 9 lipca 2019 roku transakcji zbycia 7.150.000 akcji imiennych serii F Spółki, na podstawie umowy sprzedaży akcji zawartej dnia 9 lipca 2019 roku, co przyczyniło się do zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Akcjonariusza.

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed dokonaniem powyższej transakcji Akcjonariusz posiadał 123.216.666 akcji Spółki reprezentujących 75,32 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 75,32 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po dokonaniu powyższej transakcji Akcjonariusz posiada 116.066. 666 akcji Spółki reprezentujących 70,95 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 70,95 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
4) Podmioty zależne od Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki:

Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza, posiadające akcje Spółki.
5) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c:

Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy o ofercie.

6) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Akcjonariusz poinformował, iż nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

7) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Nie dotyczy.

8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Nie dotyczy.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-11Kamil KitaPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:HORNIGOLD REIT S.A.
Adres:Moniuszki 10 lok. 1, 40-005 Warszawa
Telefon:+48 720 811 844
Email:hornigold@hornigold.pl
www:www.hornigoldreit.pl
NIP:527-262-97-14
REGON:142416650

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Hornigold Reit SA
HORNIGOLD
2019-08-14 Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
2019-07-19 sprzedaż apartamentów w ramach oferty condo
2019-07-11 kupno akcji przez członka RN
2019-07-11 kupno akcji przez członka RN
2019-07-11 sprzedaż akcji przez Śląskie Kamienice SA
2019-07-11 sprzedaż akcji przez Śląskie Kamienice SA
2019-07-11 sprzedaż akcji przez Śląskie Kamienice SA
2019-07-11 sprzedaż akcji przez Śląskie Kamienice SA

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d