pixelg
sprzedaż apartamentów w ramach oferty condo - 2019-07-19 - HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA (HORNIGOLD)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

sprzedaż apartamentów w ramach oferty condo - komunikat spółki HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA (HORNIGOLD) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr37/2019KNF

Data sporządzenia: 2019-07-19
Skrócona nazwa emitenta
HORNIGOLD REIT S.A.
Temat
Sprzedaż apartamentów za kwotę 1.156.921,92 zł w ramach oferty condo
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Emitent , Spółka ) informuje o zawarciu w dniu 18 lipca 2019 roku umowy sprzedaży dwóch lokali w ramach oferty condo, położonych w Katowicach przy ulicy Kopernika oraz Stryczyńskiego (dalej: Umowa ), za łączną cenę sprzedaży w wysokości 1.156.921,92 zł. Kupujący dokonał płatności z tytułu zawartej Umowy w dniu jej zawarcia.

Wartość zawartej przez Emitenta Umowy, w ocenie Zarządu Emitenta może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta, w szczególności w zakresie realizacji prognozowanych jednostkowych wyników finansowych Emitenta, tj. przychodów ze sprzedaży nieruchomości w ramach oferty condo w roku 2019 (zgodnie z raportem bieżącym ESPI nr 11/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku).

Zawarcie Umowy przyczyniło się do faktu, iż prognozowane przychody ze sprzedaży nieruchomości ramach ofert condo w roku 2019, na dzień publikacji niniejszego raportu zostały osiągnięte na poziomie 56 %.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-19Kamil Kita
Prezes Zarządu


Nazwa jednostki:HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:HORNIGOLD REIT S.A.
Adres:Moniuszki 10 lok. 1, 40-005 Warszawa
Telefon:+48 720 811 844
Email:hornigold@hornigold.pl
www:www.hornigoldreit.pl
NIP:527-262-97-14
REGON:142416650

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Hornigold Reit SA
HORNIGOLD
2020-07-16 kupno akcji przez Januarego Ciszewskiego
2020-07-16 kupno akcji przez Kamila Kliszkę
2020-07-16 kupno akcji przez Zdzisława Gdańca
2020-07-16 sprzedaż akcji przez Berg Holding SA
2020-07-15 sprzedaż akcji przez Berg Holding SA
2020-07-15 zawarcie umów przedwstępnych sprzedaży lokali
2020-07-02 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-25 SA - QS1

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy