pixelg
WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - 2019-05-31 - HORNIGOLD (HORNIGOLD)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - komunikat spółki HORNIGOLD (HORNIGOLD) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiHORNIGOLD
Nazwa skrócona jednostkiHRL
Numer w roku:7/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd Emitenta Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka , Emitent ) niniej-szym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 27 czerwca 2019 roku, na godzinę 11:00 w lokalu spółki Śląska Prohibicja sp. z o.o. przy ul. Krawczyka 1 w Katowicach. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Załączniki: 1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2/ Projekty uchwał na ZWZ 3/ Wzór formularza Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obro-tu na rynku NewConnect".
Plik
Projekty uchwał_ZWZ Hornigold Reit S.A..pdf (98 KB)
Ogłoszenie o zwolaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hornigold Reit S.A..pdf (70 KB)
Informacja nt. liczby głosów i akcji_Hornigold Reit S.A..pdf (29 KB)
Fomularz pełnomocnictwa_ZWZ Hornigold Reit S.A..pdf (65 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Kamil KitaPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Hornigold Reit SA
HORNIGOLD
2020-07-02 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-25 SA - QS1
2020-06-23 WZ - podjęte uchwały: podział zysku
2020-06-22 zmiana terminu publikacji SA-QS1
2020-05-27 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-27 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-27 Korekta jednostkowego raportu rocznego Spółki za rok 2019 oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2019
2020-05-15 SA-Q1

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy