Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok - StockWatch.pl - akcje i notowania giełdowe, informacje raporty analizy i wyceny spółek, GPW i New Connect
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2016 ROK

2017-05-19 15:49:36

Nazwa jednostkiHYDRAPRES
Nazwa skrócona jednostkiHPS
Numer w roku:7/2017
Rok bieżący:2017
Zarząd Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim niniejszym przekazuje skonsolidowany raport roczny za 2016 rok, na który składa się: 1. Pismo Zarządu 2. Wybrane dane finansowe 3. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 roku 5. Opinia biegłego rewidenta i raport biegłego rewidenta 6. Oświadczenia Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego i w sprawie podmiotu badającego sprawozdanie finansowe Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Plik
Grupa Kapitałowa Hydrapres_2016_Pismo Zarządu.pdf (559 KB)
Grupa Kapitałowa_Hydrapres_2016_Wybrane Dane Skonsolidowane.pdf (131 KB)
Grupa Kapitałowa Hydrapres_2016_Sprawozdanie finsnowe.pdf (5504 KB)
Grupa Kapitałowa Hydrapres_2016_Sprawozdanie Zarządu.pdf (4411 KB)
Grupa Kapitałowa Hydrapres_2016_Opinia i raport biegłego rewidenta.pdf (616 KB)
Grupa Kapitałowa Hydrapres_2016_Oświadczenia Zarządu.pdf (143 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Anna ZwierzchowskaCzłonek Zarządu
Piotr Ciarka Członek Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Dom Maklerski TMS Brokers logo Equity Magazine Biuro Maklerskie Alior Bank
Bossa PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d