pixelg
pierwszy dzień notowań obligacji serii G w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst - 2019-10-01 - I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (I2DEV)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

pierwszy dzień notowań obligacji serii G w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst - komunikat spółki I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (I2DEV) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr55/2019

Data sporządzenia: 2019-10-01
Skrócona nazwa emitenta
I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat
Pierwszy dzień notowań obligacji serii G w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 54/2019 z dnia 25.09.2019 r. w sprawie wprowadzenie obligacji serii G do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst, Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 1.10.2019 r. Spółka otrzymała od Zarządu BondSpot S.A. uchwałę Zarządu BondSpot S.A. numer 227/19 z dnia 30.09.2019 r., w której Zarząd BondSpot S.A. postanowił wyznaczyć dzień 2 października 2019 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 9.000 (dziewięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każda oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLI2DVL00089 , symbol I2D0321 .

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-01Marcin MisztalPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:I2 DEVELOPMENT S.A.
Adres:Łaciarska 4b, 50-104 Wrocław
Telefon:+48 71 376 60 00
Fax:+48 71 797 88 93
www:www.i2development.pl
NIP:8971785953
REGON:022010257

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy