SA - R - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

SA - R

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2018
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2018 obejmujący okresod 2018-01-01 do 2018-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2019-05-25
IDEON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IDEON S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
40-020Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Przemysłowa10
(ulica)(numer)
032 782 97 00032 782 97 01
(telefon)(fax)
poczta@ideon.euwww.ideon.eu
(e-mail)(www)
6340132258273544270
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2018201720182017

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów- 5 - 1

Zysk na działalności operacyjnej8 112(16 123)1 901(3 798)

Zysk (strata) brutto4 0495 933 9491 398

Zysk (strata) netto4 0495 933 9491 398

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej15 97923 745-

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej36614 158863 335

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(16 345)(14 160)(3 831)(3 335)

Przepływy pieniężne netto, razem()- ()-

Aktywa razem16 51616 522 3 8413 961

Zobowiązania i rezerwy razem166 052170 107 38 61740 784

Zobowiązania długoterminowe- - - -

Zobowiązania krótkoterminowe166 052 170 10738 61740 784

Kapitał własny(149 536)(153 585)(34 776)(36 823)

Kapitał podstawowy343 491343 491 79 88282 354

Liczba udziałów/akcji w sztukach3 434 9083 434 9083 434 9083 434 908

Zysk (strata) netto zanualizowany na akcję w zł/EUR1,181,73 0,280,41

Zysk (strata) netto na akcję w zł /EUR1,181,73 0,280,41

Rozwodniony zysk (strata) netto na akcję w zł/EUR1,181,73 0,280,41

Wartość księgowa na akcję w zł/EUR(43,53)(44,71)(10,12)(10,72)

Rozwodniona wartość księgowa na akcję w zł/EUR(43,53)(44,71)(10,12)(10,72)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTURaport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Spraw finans 2018.pdfsprawozdanie finansowe za 2018 r.

Spraw zarzadu.pdfsprawozdanie zarządu z działalności za 2018 r.
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-05-25Mariusz JabłońskiPrezes ZarząduMariusz Jabłoński

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-05-25Jarosław WoźniakKsięgowyJarosław Woźniak
Nazwa jednostki:IDEON SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:IDEON S.A.
Adres:Przemysłowa 10, 40-020 Katowice
Telefon:032 782 97 00
Fax:032 782 97 01
Email:poczta@ideon.eu
www:www.ideon.eu
NIP:6340132258
REGON:273544270

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d