pixelg
SA-R - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA-R

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2018
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
Spółka Europejska
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2018 obejmujący okresod 2018-01-01 do 2018-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR in MSSF
w walucie EUR
data przekazania: 2019-11-04
INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA EUROPEJSKA
(pełna nazwa emitenta)
INVESTMENT FRIENDS SEFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
10145Tallin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Torminae tn 5
(ulica)(numer)
+48 24 366 06 26
(telefon)(fax)
info@ifsa.plwww.ifsa.pl
(e-mail)(www)
829-163-51-37730353650
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
201820182017
Przychody ze sprzedaży produktów,towarów i usług181375
Zysk (strata) z działalności operacyjnej34-176
Zysk (strata) przed opodatkowaniem869
Zysk (strata) netto870
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej148-85
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2316
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej0199
Zmiany środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-132134
Aktywa razem2 4962 571
Zobowiązania długoterminowe02
Zobowiązania krótkoterminowe95103
Kapitał własny2 4012 466
Kapitał zakładowy3 2403 447
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.)9 000 0009 000 000
Zysk (strata) na akcję 0,0010,008
Wartość księgowa na akcję0.270,29


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
ENG Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu koropracyjnego_ZA 2018.pdf
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu koropracyjnego ZA 2018.pdf
PL sprawozdanie z działalności IFSE za 2018 r..pdf
ENG, sprawozdanie z działalności IFSE za 2018 r..pdf
Annual report IF 02-11-2019.pdf
Raport roczny IF 02-11-2019.pdf
Auditors opinion IF 2018 eng.pdfPODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-11-04Agnieszka GujgoPrezes Zrządu

Nazwa jednostki:INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA EUROPEJSKA
Nazwa skrócona jednoskti:INVESTMENT FRIENDS SE
Adres:Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Torminae t, 10145 Tallin
Telefon:+48 24 366 06 26
Email:info@ifsa.pl
www:www.ifsa.pl
NIP:829-163-51-37
REGON:730353650

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Investment Friends SE
IFSA
2019-11-15 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2019-11-04 SA-R
2019-09-18 podpisanie aneksu do umowy pożyczki
2019-07-08 WZ - podjęte uchwały: wybór audytora
2019-06-27 korekta RB dot. wpływu zawiadomienia o zawarciu umowy o przejęciu długu
2019-06-27 wpływ zawiadomienia o zawarciu umowy o przejęciu długu
2019-06-24 podpisanie umowy cesji wierzytelności
2019-06-18 podpisanie aneksu do umowy pożyczki

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR