rejestracja zmian statutu - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

REJESTRACJA ZMIAN STATUTU

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr14/2019
Data sporządzenia:2019-07-18
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA
Temat
Rejestracja zmian statutu Impera Capital S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka, Impera lub Emitent) informuje, że z dniu 18 lipca 2019 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12 lipca 2019 roku o zarejestrowaniu przez Sąd w tym dniu zmian Statutu Spółki dokonanych uchwałą nr 30/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2019 roku. O podjęciu m.in. ww. uchwały Spółka informowała raportem bieżącym nr 12/2019 w dniu 26 czerwca 2019 r. Dodatkowo Emitent informuje, że wraz z rejestracją zmian dokonanych uchwałą nr 30/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2019 r. weszły w życie następujące uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2019 r. uchwała nr 31/2019 w sprawie umorzenia akcji własnych oraz uchwała nr 32/2019 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmian Statutu z tym związanych.
Treść nowych postanowień Statutu Spółki wraz z dodanymi nowymi rozdziałami VIII oraz IX zawiera załącznik nr 1 do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 5 pkt 1 w związku z § 78 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)
Załączniki
PlikOpis
załącznik nr 1 do raportu 14_2019 zarejestrowane zmiany Statutu Spółki.pdfzarejestrowane zmiany Statutu Spółki
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-18Łukasz KręskiPrezes Zarządu
2019-07-18Cezary GregorczukCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:IMPERA
Adres:Wołoska 22A, 02-675 Warszawa
Telefon:22 398 82 70
Fax:22 398 82 71
Email:biuro@imperasa.pl
www:www.imperasa.pl
NIP:526-10-29-979
REGON:010965971

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Impera Capital SA
IMPERA
2019-08-14 wpis do rejestru zarządzających ASI
2019-07-18 rejestracja zmian statutu
2019-06-26 zmiany w RN
2019-06-26 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, zmiany w RN, umorzenie akcji, zmiana nazwy
2019-06-26 WZ - wykaz akcjonariuszy
2019-05-30 WZ - projekty uchwał
2019-05-30 WZ - zwołanie walnego
2019-05-21 powołanie zarządu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d