pixelg
zamiar nabycia akcji spółki w drodze przymusowego wykupu - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

zamiar nabycia akcji spółki w drodze przymusowego wykupu

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr40/2019

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

IMPEXMET
Temat


Informacja nt. zamiaru nabycia akcji Impexmetal S.A. w drodze przymusowego wykupu

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd Spółki Impexmetal S.A. ( Emitent ) informuje, że w dniu 17 lipca 2019 roku wskazany przez Emitenta, Boryszew S.A. oraz SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. podmiot prowadzący działalność maklerską, działając na podstawie art. 82 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 623) ( Ustawa o Ofercie ) złożył do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokumentację związaną z zamiarem nabycia przez Emitenta akcji Impexmetal S.A. ( Impexmetal ) należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Impexmetal w drodze przymusowego wykupu.
Zgodnie ze złożoną dokumentacją przedmiotem przymusowego wykupu akcji Impexmetal mają być wszystkie akcje Impexmetal, które nie znajdują się w posiadaniu stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, o którego zawarciu Emitent informował Raportem bieżącym nr 16/2019 z dnia 16 maja 2019 roku, tj. Emitenta, Boryszew S.A. oraz SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. ( Porozumienie ); tj. łącznie 10.700.617 akcji Impexmetal, stanowiących, po zaokrągleniu, 5,63% kapitału zakładowego Impexmetal i uprawniających do wykonywania 10.700.617 głosów, stanowiących, po zaokrągleniu, 5,63% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal. O zamiarze przeprowadzenia przez Emitenta wraz ze stronami Porozumienia procedury przymusowego wykupu wszystkich pozostałych akcji Impexmetal posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych poinformowano w Raporcie bieżącym Emitenta nr 16/2019 z dnia 16 maja 2019 roku.
Jednocześnie o ogłoszeniu przymusowego wykupu związanego z żądaniem wykupu akcji Impexmetal w ww. zakresie Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-17Piotr SzeligaPrezes Zarządu
2019-07-17Małgorzata Iwanejko Członek Zarządu


Nazwa jednostki:IMPEXMETAL SA
Nazwa skrócona jednoskti:IMPEXMET
Adres:Al. Jerozolimskie 92, 00 - 807 Warszawa
Telefon:022 6586568
Fax:022 6586405
Email:info@impexmetal.com.pl
www:www.impexmetal.com.pl
NIP:525-00-03-551
REGON:011135378

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR