pixelg
WZ - podjęte uchwały: zniesienie dematerializacji akcji - 2019-08-29 - IMPEXMETAL SA (IMPEXMET)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - podjęte uchwały: zniesienie dematerializacji akcji - komunikat spółki IMPEXMETAL SA (IMPEXMET) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr50/2019
Data sporządzenia:2019-08-29
Skrócona nazwa emitenta
IMPEXMET
Temat
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A. odbytym bez formalnego zwołania
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Impexmetal S.A. (dalej "Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 29 sierpnia 2019 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych tj. bez formalnego zwołania. W Zgromadzeniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie akcje reprezentujące 100% kapitału zakładowego Spółki, tj. Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie oraz SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Impexmetal S.A., zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, z akcji własnych nie wykonywał prawa głosu.
Zarząd Spółki przekazuje, w załączeniu do niniejszego raportu, treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 sierpnia 2019 r.
Jednocześnie Spółka informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy, jak również nie miała miejsca sytuacja, w której głosowana uchwała nie zostałaby podjęta.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [ ].

Załączniki
PlikOpis
RB IPX 50-2019 Załącznik.pdfWykaz uchwał NWZ Impexmetal S.A. w dniu 28.08.2019PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-08-29Piotr SzeligaPrezes Zarządu


2019-08-29Małgorzata Iwanejko Wiceprezes Zarządu

Nazwa jednostki:IMPEXMETAL SA
Nazwa skrócona jednoskti:IMPEXMET
Adres:Al. Jerozolimskie 92, 00 - 807 Warszawa
Telefon:022 6586568
Fax:022 6586405
Email:info@impexmetal.com.pl
www:www.impexmetal.com.pl
NIP:525-00-03-551
REGON:011135378

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR