pixelg
zgoda KNF na zniesienie dematerializacji akcji - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

zgoda KNF na zniesienie dematerializacji akcji

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr53/2019

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

IMPEXMET
Temat


Powzięcie informacji o wyrażeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka , Emitent ) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o wyrażeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego ( KNF ) w dniu 5 listopada 2019 r. zgody na przywrócenie wszystkim, tj. 190.000.000 zdematerializowanym akcjom Impexmetal SA formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). KNF określiła termin zaprzestania podlegania przez Spółkę obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych na dzień 13 listopada 2019r. Niezwłocznie po doręczeniu decyzji KNF Emitent zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wykluczenie akcji Emitenta z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o ustanie uczestnictwa Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wycofanie z depozytu wszystkich akcji wyemitowanych przez Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-05Piotr SzeligaPrezes Zarządu
2019-11-05Małgorzata IwanejkoWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:IMPEXMETAL SA
Nazwa skrócona jednoskti:IMPEXMET
Adres:Al. Jerozolimskie 92, 00 - 807 Warszawa
Telefon:022 6586568
Fax:022 6586405
Email:info@impexmetal.com.pl
www:www.impexmetal.com.pl
NIP:525-00-03-551
REGON:011135378

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR