pixelg
zmiana terminu publikacji SA-R - 2020-02-26 - INFRA (INFRA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zmiana terminu publikacji SA-R - komunikat spółki INFRA (INFRA) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiINFRA
Nazwa skrócona jednostkiIFA
Numer w roku:3/2020
Rok bieżący:2020
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., Zarząd INFRA S.A.z siedzibą w Opolu ( Emitent , Spółka ) informuje, iż w związku z trwającym przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, badania sprawozdania finansowego za rok 2019, zmianie uległ termin publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok. Ww. raport, którego data publikacji określona była pierwotnie na dzień 20 marca 2020 r., zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2020 r. W związku ze zmianą terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok 2019, Emitent w dniu 28 lutego 2020 r opublikuje jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku, zawierający informacje dotyczące wyników finansowych Emitenta za cztery kwartały roku 2019. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian. Podstawa prawna: § 16 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Imię i nazwiskoStanowisko
Wojciech FraneckiPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Infra SA
INFRA
2020-02-28 SA - Q4
2020-02-26 zmiana terminu publikacji SA-R
2020-01-31 terminarz raportów
2020-01-15 podpisanie umowy z audytorem
2019-12-23 kupno akcji przez Jacka Krzyżaniaka
2019-11-14 SA-Q3
2019-08-14 SA - Q2
2019-06-27 WZ - wykaz akcjonariuszy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy