pixelg
SA-QSr3 - 2019-10-31 - ING BANK ŚLĄSKI SA (INGBSK)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki ING BANK ŚLĄSKI SA (INGBSK) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla banków
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-10-31
ING BANK ŚLĄSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
INGBSKBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-086KATOWICE
(kod pocztowy)(miejscowość)
SOKOLSKA34
(ulica)(numer)
032 3578592032 3577092
(telefon)(fax)
marzena.radys@ingbank.plwww.ing.pl
(e-mail)(www)
6340135475271514909
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody z tytułu odsetek3 921,73 443,0910,2809,5
Przychody z tytułu prowizji1 299,21 198,5301,5281,8
Wynik na działalności podstawowej4 307,03 873,2999,6910,6
Wynik brutto1 639,81 435,8380,6337,6
Wynik netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.1 208,41 072,2280,5252,1
Przepływy pieniężne netto1 421,6-2 515,7329,9-591,4
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)9,298,242,21,9
Aktywa razem156 013,8141 812,935 671,732 979,7
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.15 262,713 321,63 489,73 098,0
Kapitał zakładowy130,1130,129,730,3
Udziały niekontrolujące0,00,00,00,0
Liczba akcji130 100 000130 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)117,32102,4026,823,8
Łączny współczynnik kapitałowy (w %)15,5%15,6%

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej (punkty VIII - XIV) oraz łączny wsółczynnik kapitałowy zaprezentowano na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego.Wartości w EUR są wykazane w milionach.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
POL_SPR_FIN_q3 2019.pdfSprawozdanie kwartalne za III kwartał 2019 - wersja polska
ENG_SPR_FIN_q3 2019.pdfSprawozdanie kwartalne za III kwartał 2019 - wersja angielska
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-30Bożena Graczyk


Wiceprezes Zarządu Banku


Nazwa jednostki:ING BANK ŚLĄSKI SA
Nazwa skrócona jednoskti:INGBSK
Adres:SOKOLSKA 34, 40-086 KATOWICE
Telefon:032 3578592
Fax:032 3577092
Email:marzena.radys@ingbank.pl
www:www.ing.pl
NIP:6340135475
REGON:271514909

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy