Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars za 2017 rok - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

WSTĘPNE WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ INTER CARS ZA 2017 ROK

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr5/2018

Data sporządzenia: 2018-03-09
Skrócona nazwa emitenta
INTERCARS
Temat
Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars za 2017 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Inter Cars S.A. ( Spółka ) podaje do publicznej wiadomości wstępne, szacowane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 rok. Wstępne skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki wyniosły w 2017 roku 6.908 mln zł, natomiast szacowany zysk netto Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2017 wyniósł 216 mln zł i był o ok. 6% niższy od zysku netto odnotowanego w roku 2016.
Szacowany wynik za IV kwartał roku 2017 jest na poziomie wyniku za IV kwartał roku 2016. Pomimo optymalizacji kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu w IV kwartale roku 2017 do poziomu 14% przychodów ze sprzedaży, rentowność operacyjna w IV kwartale roku 2017 zmniejszyła się z uwagi na różnice kursowe związane z umocnieniem złotego do euro oraz osłabieniem do euro niektórych walut lokalnych, w szczególności na Ukrainie oraz w Rumunii, na dzień 31 grudnia 2017 r.
Szacunkowy wskaźnik poziomu zadłużenia Grupy Kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2017 r., określony jako wartość długu netto do EBITDA na dzień 31 grudnia 2017 r., wyniósł 2,96. Szacowany poziom zapasów w Grupie Kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł 1.771 mln zł.
Jednocześnie Spółka zwraca uwagę, że szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników osiągniętych przez Spółkę i jej Grupę Kapitałową w roku 2017 zostaną przekazane w skonsolidowanym i jednostkowym raporcie okresowym za rok 2017, które zostaną opublikowane w dniu 17 kwietnia 2018 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informacje poufne.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-03-09Krzysztof SoszyńskiWiceprezes Zarządu
2018-03-09Piotr Zamora Członek Zarządu


Nazwa jednostki:INTER CARS SA
Nazwa skrócona jednoskti:INTERCARS
Adres:Powsińska 64, 02-903 Warszawa
Telefon:714-19-16
Fax:714-19-18
Email:bzarzadu@intercars.com.pl
www:intercars.com.pl
NIP:118-14-52-946
REGON:014992887

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Inter Cars SA

INTERCARS
2019-03-18 wyniki za 2018
2019-03-08 wyniki II.2019
2019-02-07 wyniki I.2019
2019-01-29 terminarz raportów
2019-01-07 wyniki XII.2018
2018-12-13 decyzja UOKiK w sprawie udzielenia zgody na zawiązanie wspólnego przedsięwzięcia z Liberty Motors SA
2018-12-07 wyniki XI.2018
2018-11-13 formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d