pixelg
otrzymanie pisma o przyznaniu dofinansowania - 2019-08-27 - INVENTIONMED SPÓŁKA AKCYJNA (INVENTION)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

otrzymanie pisma o przyznaniu dofinansowania - komunikat spółki INVENTIONMED SPÓŁKA AKCYJNA (INVENTION) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr19/2019

Data sporządzenia: 2019-08-27
Skrócona nazwa emitenta
INVENTIONMED S.A.
Temat
otrzymanie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego o przyznaniu dofinansowania
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Emitent ), informuje, że otrzymał pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego informujące o zatwierdzeniu listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 i przyznające dofinansowanie projektowi Emitenta pn. Opracowanie innowacyjnego symulatora medycznego wykorzystującego technologię podwójnej immersji (dotyczy projektu TutorDerm) wraz ze wskazaniem dokumentów jakie są niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie ww. projektu. Po dostarczeniu przez Emitenta odpowiednich dokumentów zostanie sporządzona a następnie podpisana umowa o dofinansowanie, o czym Emitent poinformuje odrębnym raportem. O fakcie złożenia wniosku o dofinansowanie ww. projektu Emitent informował w raporcie kwartalnym EBI nr 18/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. (raport za III kwartał 2018 r.). Rekomendowana kwota dofinansowania wynosi 3.557.347,06 zł (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych sześć groszy), natomiast całkowita wartość projektu została wyceniona przez Emitenta na kwotę 4.757.447,63 zł (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt trzy grosze). Przedmiotowe dofinansowanie dotyczy flagowego projektu Emitenta jakim jest TutorDerm, który jest pierwszym na świecie rozwiązaniem w zakresie edukacji personelu medycznego i kosmetologów, który wykorzystuje unikalną, niestosowaną dotąd technologię podwójnej immersji, która w symulatorach medycznych rozwiązuje kluczowy dotychczas problem braku możliwości połączenia realistycznego wirtualnego otoczenia z oddziaływaniem zmysłu dotyku. Opracowane rozwiązanie podwójnej immersji bazuje na połączeniu najnowocześniejszych technologicznie możliwości stworzenia otaczającego świata (np. profesjonalnego gabinetu lekarskiego) z dodaniem komponentu wrażenia dotyku i pełnej kontroli manualnej nad wykonywanymi wirtualnymi zabiegami. Oznacza to, że wszystkie czynności wykonywane w technologii wirtualnej rzeczywistości dają równomierne odczucia jak te wykonywane w rzeczywistości na pacjentach.
TutorDerm jest kluczowym produktem Emitenta, natomiast w związku z otrzymaniem przez Emitenta dofinansowania na tzw. wirtualną strzykawkę (o czym Emitent informował raportem ESPI nr 11/2019 z dnia 23 maja 2019 r.), oba projekty będą realizowane jednocześnie. Oba projekty są ze sobą kompatybilne i będą mogły stanowić integralny system.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-27Cezary JasińskiWiceprezes Zarządu Cezary Jasiński


Nazwa jednostki:INVENTIONMED SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:INVENTIONMED S.A.
Adres:Bydgoskich Przemysłowców 6/116, 85-862 Bydgoszcz
Telefon:720914663
Email:office@inventionmed.com
www:www.inventionmed.pl
NIP:8442350729
REGON:200715224

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Inventionmed SA
INVENTION
2020-09-14 przydział akcji serii E i informacje podsumowujące subskrypcję
2020-09-08 zawarcie umowy objęcia akcji serii E
2020-09-08 zawarcie umowy objęcia akcji serii E
2020-09-08 otrzymanie płatności z tytułu umów zawartych w dniu 22.07.20
2020-09-08 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-09-08 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-08-14 SA - Q2
2020-07-31 SA-R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy