pixelg
WZ - zwołanie walnego - 2019-12-09 - INVISTA SPÓŁKA AKCYJNA (INVISTA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

WZ - zwołanie walnego - komunikat spółki INVISTA SPÓŁKA AKCYJNA (INVISTA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr56/2019
Data sporządzenia:2019-12-09
Skrócona nazwa emitenta
INVISTA S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista SA na dzień 7 stycznia 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Invista S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 , art. 4022 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się w dniu 7 stycznia 2020 r. (wtorek) o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 14 lok 13 z następującym porządkiem obrad:
1)Otwarcie posiedzenia.
2)Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4)Przyjęcie porządku obrad.
5)Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki 6)Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii A2, ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie akcji serii A2 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii A2 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 7)Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8)Podjęcie uchwały w upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki 9)Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie.pdfOgłoszeniePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-12-09Michał GabrylewiczPrezes Zarządu

Nazwa jednostki:INVISTA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:INVISTA S.A.
Adres:Emilii Plater 14 lok. 13, 00-669 Warszawa
Telefon:22 127 54 22
Fax:22 121 12 04
Email:invista@invista.com.pl
www:www.invista.com.pl
NIP:526-24-83-290
REGON:016448159

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Invista SA
INVISTA
2020-07-31 termin publikacji SA-R i SA-Q1
2020-07-15 oczekiwanie na wydanie sprawozdania z badania SA-R
2020-06-30 SA - R
2020-06-30 zmiana adresu siedziby
2020-06-29 informacja nt. jednorazowych operacji o charakterze księgowym
2020-06-26 informacja nt. jednorazowych operacji o charakterze księgowym
2020-06-16 przesunięcie terminu wykupu obligacji serii E
2020-05-26 płatność odsetek dla obligacji serii E

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy