SA - QSr1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

SA - QSr1

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-05-24
INTERMA TRADE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERMA TRADE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
62-200Gniezno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Paderewskiego25-35
(ulica)(numer)
(048) 61 424 59 03(048) 61 424 59 01
(telefon)(fax)
www.briju.pl
(e-mail)(www)
784-214-99-99639848296
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 18 364 15 333 4 273 3 670
Strata z działalności operacyjnej- 4 249- 840- 989- 201
Strata brutto- 5 272- 990- 1 227- 237
Strata netto- 4 834- 905- 1 125- 217
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 211- 3 405 282- 815
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej- 3 240- 775- 754- 185
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej- 2 210 0- 514 0
Przepływy pieniężne netto, razem- 4 239- 4 180- 986- 1 000
31/03/201931/12/201831/03/201931/12/2018
Aktywa razem 158 111 127 800 36 759 29 721
Zobowiązania długoterminowe 25 965 1 669 6 037 388
Zobowiązania krótkoterminowe 109 111 98 228 25 367 22 844
Kapitał własny 23 035 27 903 5 355 6 489
Kapitał podstawowy 5 978 5 978 1 390 1 390
Liczba akcji (w szt.)5 978 2605 978 2605 978 2605 978 260
Strata na jedną akcję (w zł, EUR)-0,81-0,15-0,19-0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł, EUR)3,854,670,901,09
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ1 kwartał(y) narastająco/ okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco/ okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco/ okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco/ okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 270 0 65
Strata z działalności operacyjnej- 70 134- 16 32
Strata brutto- 877- 228- 204- 55
Strata netto- 877- 191- 204- 46
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej- 39 122- 9 29
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 14- 6 3- 1
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto, razem- 25 116- 6 28
31/03/201931/12/201831/03/201931/12/2018
Aktywa razem 51 312 51 361 11 929 11 944
Zobowiązania długoterminowe 28 053 27 993 6 522 6 510
Zobowiązania krótkoterminowe 58 124 57 355 13 513 13 338
Kapitał własny- 34 865- 33 987- 8 106- 7 904
Kapitał podstawowy 5 978 5 978 1 390 1 390
Liczba akcji (w szt.)5 978 2605 978 2605 978 2605 978 260
Strata na jedną akcję (w zł, EUR)-0,15-0,03-0,03-0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł, EUR)-5,83-5,69-1,36-1,32
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł, EUR) 0 0 0 0
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany raport za I kwartał 2019r..pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-24Tomasz PiotrowskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:INTERMA TRADE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:INTERMA TRADE S.A.
Adres:Paderewskiego 25-35, 62-200 Gniezno
Telefon:(048) 61 424 59 03
Fax:(048) 61 424 59 01
www:www.briju.pl
NIP:784-214-99-99
REGON:639848296

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Interma Trade SA
ITMTRADE
2019-09-11 wyniki za I półrocze 2019
2019-09-02 umowa pożyczki zawarta przez spółkę zależną
2019-08-19 wyniki VII.2019
2019-08-19 sprzedaż akcji przez Letamor Holdings Ltd
2019-08-19 sprzedaż akcji przez Letamor Holdings Ltd
2019-08-19 sprzedaż akcji przez Letamor Holdings Ltd
2019-08-06 rejestracja w KRS zmiany statutu
2019-07-29 aneks do umowy pożyczki zawartej pomiędzy spółkami z grupy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d