pixelg
SA - QSr1 - 2019-05-24 - INTERMA TRADE SPÓŁKA AKCYJNA (ITMTRADE)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr1 - komunikat spółki INTERMA TRADE SPÓŁKA AKCYJNA (ITMTRADE) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-05-24
INTERMA TRADE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERMA TRADE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
62-200Gniezno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Paderewskiego25-35
(ulica)(numer)
(048) 61 424 59 03(048) 61 424 59 01
(telefon)(fax)
www.briju.pl
(e-mail)(www)
784-214-99-99639848296
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 18 364 15 333 4 273 3 670
Strata z działalności operacyjnej- 4 249- 840- 989- 201
Strata brutto- 5 272- 990- 1 227- 237
Strata netto- 4 834- 905- 1 125- 217
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 211- 3 405 282- 815
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej- 3 240- 775- 754- 185
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej- 2 210 0- 514 0
Przepływy pieniężne netto, razem- 4 239- 4 180- 986- 1 000
31/03/201931/12/201831/03/201931/12/2018
Aktywa razem 158 111 127 800 36 759 29 721
Zobowiązania długoterminowe 25 965 1 669 6 037 388
Zobowiązania krótkoterminowe 109 111 98 228 25 367 22 844
Kapitał własny 23 035 27 903 5 355 6 489
Kapitał podstawowy 5 978 5 978 1 390 1 390
Liczba akcji (w szt.)5 978 2605 978 2605 978 2605 978 260
Strata na jedną akcję (w zł, EUR)-0,81-0,15-0,19-0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł, EUR)3,854,670,901,09
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ1 kwartał(y) narastająco/ okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco/ okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco/ okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco/ okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 270 0 65
Strata z działalności operacyjnej- 70 134- 16 32
Strata brutto- 877- 228- 204- 55
Strata netto- 877- 191- 204- 46
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej- 39 122- 9 29
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 14- 6 3- 1
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto, razem- 25 116- 6 28
31/03/201931/12/201831/03/201931/12/2018
Aktywa razem 51 312 51 361 11 929 11 944
Zobowiązania długoterminowe 28 053 27 993 6 522 6 510
Zobowiązania krótkoterminowe 58 124 57 355 13 513 13 338
Kapitał własny- 34 865- 33 987- 8 106- 7 904
Kapitał podstawowy 5 978 5 978 1 390 1 390
Liczba akcji (w szt.)5 978 2605 978 2605 978 2605 978 260
Strata na jedną akcję (w zł, EUR)-0,15-0,03-0,03-0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł, EUR)-5,83-5,69-1,36-1,32
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł, EUR) 0 0 0 0
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany raport za I kwartał 2019r..pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-24Tomasz PiotrowskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:INTERMA TRADE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:INTERMA TRADE S.A.
Adres:Paderewskiego 25-35, 62-200 Gniezno
Telefon:(048) 61 424 59 03
Fax:(048) 61 424 59 01
www:www.briju.pl
NIP:784-214-99-99
REGON:639848296

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy