Korekta Skonsolidowanego Rozszerzonego Raportu Kwartalnego za I kwartał 2018r. - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

KOREKTA SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2018R.

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr14/2018
Data sporządzenia:2018-05-16
Skrócona nazwa emitenta
JHM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Korekta Skonsolidowanego Rozszerzonego Raportu Kwartalnego za I kwartał 2018r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej: Emitent"), działając zgodnie z § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757) informuje, że dokonał korekty w Skonsolidowanym Rozszerzonym Raporcie Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za I kwartał obejmującym okres od 1 stycznia 2018 do 31 marca 2018 .
Zmiany dotyczą - tabeli na stronie 7, w wierszu zysk (strata) przed opodatkowaniem - tabeli na stronie 66 dotyczącej struktury Kapitału podstawowego , w wierszach dot. Stanu kapitału na początku i końcu okresu.
- dodania tabeli na str. 18 dotyczącej Kapitałów i zobowiązań Zarząd Spółki informuje, że dokonana korekta nie ma wpływu na skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych i wynika jedynie z omyłkowego załączenia błędnego pliku z treścią raportu.
Załączniki
PlikOpis
JHM-SKON_ROZ_KWARTALNY_1Q_2018 final.pdfSkonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2018r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-16Regina BiskupskaPrezes Zarządu
2018-05-16Sławomir SiedlarskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:JHM DEVELOPMENT SPÓŁKA ACYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:JHM DEVELOPMENT S.A.
Adres:Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice
Telefon:46 833 95 89
Fax:46 833 61 28
Email:sekretariat@jhmdevelopment.pl
www:www.jhmdevelopment.pl
NIP:836-181-24-27
REGON:100522155

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d