pixelg
kupno akcji własnych - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

kupno akcji własnych

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr31/2019

Data sporządzenia: 2019-08-23
Skrócona nazwa emitenta
JR HOLDING S.A.
Temat
Skup akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie, Emitent, Spółka, informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Emitenta w dniu 10.11.2017 roku Regulaminem skupu akcji własnych JR HOLDING S.A., opublikowanym raportem 58/2017 r. z dnia 10.11.2017 r. w wykonaniu uchwały numer 21/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia programu skupu akcji własnych Repertorium A nr 5547/2017, upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, dokonał skupu akcji własnych.

Ilość zakupionych akcji na rynku NewConnect wynosi:
- w dniu 16 sierpnia 2019 roku 3 660 trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sztuk po średniej cenie 0,77 złotych za 1 akcję,
- w dniu 19 sierpnia 2019 roku 3 840 trzy tysiące osiemset czterdzieści sztuk po cenie 0,78 złotych za 1 akcję,
- w dniu 20 sieprnia 2019 roku 4 030 cztery tysiące trzydzieści sztuk po cenie 0,76 złotych za 1 akcję,
- w dniu 21 sierpnia 2019 roku 4 100 cztery tysiące sto sztuk po średniej cenie 0,76 złotych za 1 akcję,
- w dniu 22 sierpnia 2019 roku 4 250 cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt sztuk po cenie 0,77 złotych za 1 akcję,
- w dniu 23 sierpnia 2019 roku 4 250 cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt sztuk po cenie 0,70 złotych za 1 akcję,

Akcje nabyte stanowią 0,062 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,041 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w obecnej chwili posiada 567 700 pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sztuk akcji własnych, co stanowi 1,46 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,96 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta, średnia cena zakupu wyniosła 1,22 złotych. Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował upoważnienie WZA do nabycia 7.800.000 słownie: siedmiu milionów ośmiuset tysięcy sztuk, o łącznej wartości nominalnej 780.000 zł w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-23January CiszewskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:JR HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:JR HOLDING S.A.
Adres:Grzegórzecka 67D/26, 31-559 Kraków
Telefon:+48 12 654 05 19
Fax:+48 12 654 05 19
Email:biuro@jrholding.pl
www:www.jrholding.pl
NIP:679-27-81-972
REGON:356763788

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
JR Holding ASI SA
JRHOLDING
2020-02-20 transakcje osoby zobowiązanej
2020-02-12 podpisanie Term Sheet dot. wdrożenia terapii leczenia stwardnienia rozsianego
2020-01-29 podpisanie umowy z audytorem
2020-01-24 podpisanie listu intencyjnego dot. wdrożenia terapii leczenia stwardnienia rozsianego
2020-01-23 kupno akcji Premium Fund SA
2020-01-23 zakup akcji Thunderbolt SA
2020-01-20 zakup aktywów ALL IN! GAMES Sp. z o.o.
2020-01-17 terminarz raportów

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR