pixelg
aktualizacja strategii rozwoju na lata 2020-2022 - 2019-12-06 - JWA SPÓŁKA AKCYJNA (JWA)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

aktualizacja strategii rozwoju na lata 2020-2022 - komunikat spółki JWA SPÓŁKA AKCYJNA (JWA) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr45/2019
Data sporządzenia:2019-12-06
Skrócona nazwa emitenta
JWA S.A.
Temat
Aktualizacja Strategii rozwoju na lata 2020-2022
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 26/2018, Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie ( Emitent lub Spółka ) podaje do publicznej wiadomości główne założenia przyjętej przez Zarząd Emitenta w dniu
6 grudnia 2019 roku Aktualizacji Strategii rozwoju na lata 2020-2022 ( Aktualizacja Strategii ). Aktualizacja Strategii szczegółowo określa założenia, cele i działania strategiczne Spółki w najbliższych latach.Spółka będzie prowadzić działalność jako startup house u ze zdefiniowanymi założeniami, czyli z uwzględnieniem takich wartości jak dbałość o klienta, innowacyjność technologiczna, wysoka jakość, wiedza i pasja.
Spółka zamierza utrzymać stabilną pozycję na rynku w jej głównych obszarach specjalizacji, czyli jako dostawca usług i produktów IT, równocześnie rozwijając nowe kierunki działalności tj. utworzenie pod marką Emitenta małej instytucji płatniczej.
Celami strategicznymi Spółki są:
utrzymanie ugruntowanej pozycji na rynku IT jako kompetentnego i uznanego dostawcy wysokotechnologicznych rozwiązań IT w zakresie przygotowywania produktów od fazy zdefiniowania potrzeb klienta, przez tworzenie aplikacji, aż po jej implementację i wdrożenie u klienta, zwiększenie przychodów Spółki poprzez zwiększenie wykorzystania potencjału posiadanych produktów własnych, poprzez zbudowanie niezależnej sieci sprzedażowej,
pozyskanie nowych kluczowych klientów z branży fintech, a tym samym dywersyfikacji przychodów,
wykorzystanie potencjału Spółki, nabytego podczas realizacji produktów na zlecenie, w zakresie produktów obsługujących płatności bezgotówkowe, w celu zbudowania autorskiego rozwiązania płatniczego,
rozpoczęcie działalność jako MIP (mała instytucja płatnicza), po wcześniejszym uzyskaniu wpisu do prowadzonego przez KNF rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego - Rozszerzenie działalności Spółki o MIP (małą instytucję płatniczą) umożliwi skuteczne wdrożenie m.in. projektu Sqter oraz rozbuduje portfolio oferowanych przez Spółkę usług,
zadowolenie akcjonariuszy poprzez ciągły wzrost zysków oraz wzrost wartości rynkowej JWA S.A..
Szczegółowy opis przyjętej strategii Spółki zamieszony został w formie dokumentu "Aktualizacja Strategii rozwoju na lata 2020-2022", stanowiącego załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2020-2022.pdfAktualizacja strategii rozwoju na lata 2020-2022
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-06Anna Nowicka-BalaPrezes ZarząduAnna Nowicka-Bala


Nazwa jednostki:JWA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:JWA S.A.
Adres:Schroegera 90 lok. B, 01-990 Warszawa
Telefon:+48 791 955 614
Fax:+48 (22) 486 31 44
Email:kontakt@jwa.com.pl
www:www.jwa.com.pl
NIP:7822564519
REGON:302555141

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
JWA SA
JWA
2020-09-24 Podpisanie umowy o badanie sprawozdań finansowych Spółki
2020-08-31 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-28 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty
2020-08-27 sprzedaż serwisu internetowego
2020-08-26 odtworzenie produktów własnych
2020-08-16 publikacja dokumentu informacyjnego w związku z emisją akcji serii B
2020-08-14 SA-Q2
2020-07-30 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy