formularz raportu rocznego - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2017 obejmujący okresod 2017-01-01 do 2017-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2018-03-13
ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KANIASpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
43-200Pszczyna
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Korczaka5
(ulica)(numer)
+48 32 210 32 47+48 32 210 10 97
(telefon)(fax)
biuro@zmkania.plwww.henrykkania.pl
(e-mail)(www)
7440003325510258637
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2017201620172016
Przychody netto ze sprzedaży1 415 0841 287 536333 379294 247
Zysk _strata_ z działalności operacyjnej93 81179 28222 10118 119
Zysk _strata_ brutto69 24157 95616 31313 245
Zysk _strata_ netto53 75246 17612 66310 553
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej38-29 6649-6 779
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-9 899-25 720-2 332-5 878
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej9 45553 4662 22812 219
Przepływy pieniężne netto, razem-406-1 918-96-438
Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_0,430,370,100,08
Aktywa razem1 068 812802 765256 254181 457
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania749 065536 771179 593121 332
Zobowiązania długoterminowe 174 812124 61441 91228 168
Zobowiązania krótkoterminowe 574 253412 157137 68193 164
Kapitał własny _aktywa netto_ 319 747265 99576 66160 125
Kapitał zakładowy6 2596 2591 5011 415
Liczba akcji _w szt._125 183 380125 183 380125 183 380125 183 380
Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_2,552,120,610,48
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List_Prezesa_Zarzadu_do_Akcjonariuszy.pdfList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
Oswiadczenie_Zarzadu_2017.pdfOświadczenie Zarządu Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.
Sprawozdanie-z-Dzialalnosci-Zarzadu- 2017.pdfSprawozdanie z Działalności Zarządu za rok 2017
Sprawozdanie_Finansowe_ZM_HK_SA_2017r.pdfSprawozdanie finansowe za rok 2017
ZM_HK_SA_Sprawozdanie_z_badania_AUDYTOR_2017.pdfSprawozdanie audytora z badania rocznego sprawozdania finansowgo 2017
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-03-13Grzegorz MinczanowskiPrezes Zarządu
2018-03-13Dominika RąbaWiceprezes Zarządu
2018-03-13Piotr WiewióraWiceprezes Zarządu
2018-03-13Ewa ŁuczykCzłonek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-03-13Ewa ŁuczykGłówny Księgowy/Członek Zarządu


Nazwa jednostki:ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KANIA
Adres:ul. Korczaka 5, 43-200 Pszczyna
Telefon:+48 32 210 32 47
Fax:+48 32 210 10 97
Email:biuro@zmkania.pl
www:www.henrykkania.pl
NIP:7440003325
REGON:510258637

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com
AD.bx ad3a

Logowanie


Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło

Ostatnio zaktualizowane dane

Zakłady Mięsne Henryk Kania SA

KANIA
2019-02-12 rozpoczęcie procedury wyboru doradcy transakcyjnego
2019-01-31 terminarz raportów
2018-12-27 wybór audytora
2018-12-21 rozwiązanie umowy na usługi audytorskie
2018-11-29 formularz raportu kwartalnego
2018-10-25 zmiany znaczących umów dotyczących finansowania części działalności
2018-10-01 SA - P
2018-07-03 wykup części obligacji serii D wyemitowanych przez Staropolskie Specjały sp. z o.o.

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d