złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
StockWatch.pl
AD.bx ad0b

Komunikaty spółek

ZŁOŻENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr21/2016

Data sporządzenia: 2016-04-18
Skrócona nazwa emitenta
KERDOS GROUP
Temat
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Kerdos Group S.A. (dalej Spółka), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 24 w zw. z § 30 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym zawiadamia, iż w dniu 18 kwietnia 2016 roku złożył (za pośrednictwem operatora pocztowego) w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki.
Spółka złożyła niniejszy wniosek w związku z potencjalnym ryzykiem nieuwzględnienia wniosku dłużnika o otwarcie postępowania sanacyjnego.
Jednocześnie zgodnie z art. 9b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. 2015 poz. 233 z późn. zm.) Zarząd Spółki wniósł o rozpoznanie w pierwszej kolejności wniosku restrukturyzacyjnego i wstrzymanie rozpoznania niniejszego wniosku do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego, gdyż w opinii Zarządu w niniejszym stanie faktycznym nie zachodzą przesłanki określone w art. 9b ust. 3 i 4 Prawa upadłościowego.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 i § 30 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-04-18Romuald KalyciokPrezes ZarząduRomuald Kalyciok


Nazwa jednostki:KERDOS GROUP S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:KERDOS GROUP
Adres:Orzycka 6 lok 1B, 02-695 Warszawa
Telefon:0 22 560 76 50
Fax:0 22 560 76 63
Email:sekretariat@kerdosgroup.com
www:www.kerdosgroup.com
NIP:5220100924
REGON:011302860

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Relacje inwestorskie
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d