pixelg
SA - QSr1 - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

SA - QSr1

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019kwartał / rok


(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)


za 1 kwartał roku obrotowego
2019 obejmujący okres


zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR 34

w walucieoraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR 34

w walucie
data przekazania:KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Surowcowy (sur)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)59-301
Lubin(kod pocztowy)
(miejscowość)M. Skłodowskiej-Curie
48(ulica)
(numer)(+48) 76 7478 200
(+48) 76 7478 500(telefon)

(fax)ir@kghm.com
www.kghm.com(e-mail)

(www)6920000013
390021764(NIP)

(REGON)WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A.w mln PLNw mln PLNw mln EURw mln EUR

Przychody z umów z klientami 5 488 4 266 1 277 1 021

Zysk netto ze sprzedaży 739 659 172 158

Zysk przed opodatkowaniem 838 661 195 158

Zysk netto 552 439 128 105

Zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 552 439 128 105

Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące- - - -

Pozostałe całkowite dochody netto( 336)( 103)( 78)( 25)

Łączne całkowite dochody 216 336 50 80

Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej 215 337 50 80

Łączne całkowite dochody przypadające na udziały niekontrolujące 1( 1)- -

Ilość akcji (w mln szt.) 200 200 200 200

Zysk netto na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 2,76 2,20 0,64 0,53

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 535( 11) 124( 3)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej( 877)( 678)( 204)( 162)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 16 608 4 146

Przepływy pieniężne netto razem( 326)( 81)( 76)( 19)


na 31.03.2019na 31.12.2018na 31.03.2019na 31.12.2018

Aktywa trwałe 30 477 29 375 7 086 6 831

Aktywa obrotowe 8 041 7 862 1 869 1 829

Aktywa razem 38 518 37 237 8 955 8 660

Zobowiązania długoterminowe 12 355 12 147 2 872 2 825

Zobowiązania krótkoterminowe 6 722 5 865 1 563 1 364

Kapitał własny 19 441 19 225 4 520 4 471

Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 19 348 19 133 4 498 4 450

Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące 93 92 22 21
dane dotyczące kwartalnej informacji finansowej KGHM Polska Miedź S.A.w mln PLNw mln PLNw mln EURw mln EUR

I. Przychody z umów z klientami 4 316 3 206 1 004 767

II. Zysk netto ze sprzedaży 725 520 169 124

III. Zysk przed opodatkowaniem 931 717 217 172

IV. Zysk netto 695 521 162 125

V. Pozostałe całkowite dochody netto( 297)( 124)( 69)( 30)

VI. Łączne całkowite dochody 398 397 93 95

VII. Ilość akcji (w mln szt.) 200 200 200 200

VIII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą3,48 2,61 0,81 0,63

IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 516( 82) 120( 20)

X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej( 869)( 608)( 202)( 146)

XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 85 661 19 157

XII. Przepływy pieniężne netto razem( 268)( 29)( 63)( 9)


na 31.03.2019na 31.12.2018na 31.03.2019na 31.12.2018

XIII. Aktywa trwałe 28 977 28 098 6 737 6 534

XIV. Aktywa obrotowe 6 284 6 152 1 461 1 431

XV. Aktywa razem 35 261 34 250 8 198 7 965

XVI. Zobowiązania długoterminowe 10 207 10 240 2 373 2 381

XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 611 4 965 1 304 1 155

XVIII. Kapitał własny 19 443 19 045 4 521 4 429

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

QSr_1_2019.pdfSkonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2019

QSr_1_2019_eng.pdfConsolidated quarterly report QSr 1/2019 - translation
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-15Adam BugajczukWiceprezes Zarządu
2019-05-15Katarzyna Kreczmańska - GigolWiceprezes Zarządu
2019-05-15Łukasz StelmachDyrektor Naczelny
Centrum Usług Księgowych
Główny Księgowy
KGHM Polska Miedź S.A.


Nazwa jednostki:KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Adres:M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin
Telefon:(+48) 76 7478 200
Fax:(+48) 76 7478 500
Email:ir@kghm.com
www:www.kghm.com
NIP:6920000013
REGON:390021764

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
KGHM Polska Miedź SA
KGHM
2019-12-11 WZ - projekty uchwał
2019-11-22 wyniki X.2019
2019-11-20 SA - QSr3
2019-10-30 WZ - projekty uchwał
2019-10-30 WZ - zwołanie walnego
2019-10-24 rezygnacja członka RN
2019-10-21 wyniki IX.2019
2019-09-23 wyniki VIII.2019

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR