pixelg
częściowy wykup obligacji serii O - 2019-12-30 - KANCELARIA MEDIUS (KME)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

częściowy wykup obligacji serii O - komunikat spółki KANCELARIA MEDIUS (KME) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiKANCELARIA MEDIUS
Nazwa skrócona jednostkiKME
Numer w roku:68/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent ) niniejszym za-wiadamia, iż w dniu dzisiejszym, tj. 30 grudnia 2019 roku Emitent dokonał wykupu 100 sztuk obligacji serii O, o łącznej wartości nominalnej 100.000 euro, wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 lutego 2018 roku. Wykup 100 obligacji serii O, wynika z terminów wykupu obligacji serii O wskazanych w Warunkach Emisji Obligacji serii O i nie ma charakteru przedtermino-wego wykupu. Warunki Emisji obligacji serii O przewidują comiesięczne terminy wykupu części ob-ligacji, aż do dnia ich całkowitego wykupu i umorzenia. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sys-temu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect .
Imię i nazwiskoStanowisko
Michał ImiołekPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Kancelaria Medius SA
KME
2020-09-04 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-31 WZ - podjęte uchwały: przerwa w obradach
2020-08-31 WZ - przerwa w obradach
2020-08-25 incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NC
2020-08-25 zawieszenie obrotu akcjami
2020-08-14 incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NC
2020-08-14 wstrzymanie publikacji SA-Q2
2020-08-04 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy