pixelg
częściowy wykup obligacji serii O - StockWatch.pl - portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b

częściowy wykup obligacji serii O

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiKANCELARIA MEDIUS
Nazwa skrócona jednostkiKME
Numer w roku:68/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent ) niniejszym za-wiadamia, iż w dniu dzisiejszym, tj. 30 grudnia 2019 roku Emitent dokonał wykupu 100 sztuk obligacji serii O, o łącznej wartości nominalnej 100.000 euro, wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 lutego 2018 roku. Wykup 100 obligacji serii O, wynika z terminów wykupu obligacji serii O wskazanych w Warunkach Emisji Obligacji serii O i nie ma charakteru przedtermino-wego wykupu. Warunki Emisji obligacji serii O przewidują comiesięczne terminy wykupu części ob-ligacji, aż do dnia ich całkowitego wykupu i umorzenia. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sys-temu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect .
Imię i nazwiskoStanowisko
Michał ImiołekPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Kancelaria Medius SA
KME
2020-02-14 płatność odsetek od obligacji serii M
2020-02-14 częściowy wykup obligacji serii M
2020-02-14 SA - QS4 i SA - Q4
2020-01-29 rezygnacja członka RN
2020-01-28 częściowy wykup obligacji serii O
2020-01-24 kupno akcji przez Ipopema TFI SA
2020-01-16 informacja o wpłatach na portfelach grupy za 2019
2020-01-14 terminarz raportów

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR