pixelg
kontynuacja rozpoczętego przegląd opcji strategicznych - 2019-11-14 - KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA (KME)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

kontynuacja rozpoczętego przegląd opcji strategicznych - komunikat spółki KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA (KME) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr16/2019

Data sporządzenia: 2019-11-14
Skrócona nazwa emitenta
KANCELARIA MEDIUS S.A.
Temat
Kontynuacja rozpoczętego przegląd opcji strategicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2018 oraz w związku z powzięciem informacji o cofnięciu przez Komisję Nadzoru Finansowego Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zezwolenia na wykonywane działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, Zarząd spółki Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie ( Emitent , Spółka ) informuje, że w dniu 14 listopada 2019 r. podjął decyzję o kontynuowaniu rozpoczętego przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój grupy kapitałowej Emitenta.
Przegląd opcji strategicznych ma wyłonić najkorzystniejszy sposób realizacji krótko- i długoterminowych celów Emitenta, w tym także umacnianie swojej pozycji biznesowej w obszarze zarządzania wierzytelnościami na rynkach zagranicznych oraz w Polsce.
Wszelkie rozpoczęte rozmowy z potencjalnymi inwestorami w zakresie zaangażowania wybranych potencjalnych inwestorów w realizację danej opcji strategicznej będą kontynuowane przez Zarząd z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Spółki oraz jej spółek zależnych, a także mając na uwadze dobro wierzycieli i akcjonariuszy Spółki.

Przegląd opcji strategicznych może skutkować podjęciem i przeprowadzeniem różnego rodzaju działań i transakcji, w tym o charakterze korporacyjnym. Niemniej, może on również zakończyć się decyzją o niepodejmowaniu żadnych działań lub niedokonywaniu żadnych transakcji.
Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, że nie zostały podjęte żadne wiążące decyzje związane z wyborem opcji strategicznych i nie deklaruje czy i kiedy decyzje takie zostaną podjęte. O dalszych decyzjach Zarząd Spółki będzie przekazywał informacje do wiadomości publicznej stosownie do obowiązujących przepisów prawa.


Nazwa jednostki:KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:KANCELARIA MEDIUS S.A.
Adres:Babińskiego 69, 30-393 Kraków
Telefon:+48 12 265 12 76
Fax:+48 12 265 12 76
NIP:679 30 70 026
REGON:121850740

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Kancelaria Medius SA
KME
2020-02-20 płatność odsetek od obligacji serii P
2020-02-14 płatność odsetek od obligacji serii M
2020-02-14 częściowy wykup obligacji serii M
2020-02-14 SA - QS4 i SA - Q4
2020-01-29 rezygnacja członka RN
2020-01-28 częściowy wykup obligacji serii O
2020-01-24 kupno akcji przez Ipopema TFI SA
2020-01-16 informacja o wpłatach na portfelach grupy za 2019

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Agencja relacji inwestorskich Capital PR