pixelg
płatność odsetek od obligacji serii P - 2019-11-20 - KANCELARIA MEDIUS (KME)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

płatność odsetek od obligacji serii P - komunikat spółki KANCELARIA MEDIUS (KME) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiKANCELARIA MEDIUS
Nazwa skrócona jednostkiKME
Numer w roku:61/2019
Rok bieżący:2019
Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent ) informuje, iż w dniu 20 listopada 2019 roku zakończył się okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii P. Tym samy w dniu 20 listopada 2019 roku Emitent dokonał płatności odsetek od obligacji na okaziciela serii P. Wszelkie płatności odsetek od obligacji serii P są dokonywane za pośrednictwem Copernicus Securities S.A. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu In-formacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na ryn-ku NewConnect .
Imię i nazwiskoStanowisko
Michał ImiołekPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Kancelaria Medius SA
KME
2020-09-04 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-31 WZ - podjęte uchwały: przerwa w obradach
2020-08-31 WZ - przerwa w obradach
2020-08-25 incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NC
2020-08-25 zawieszenie obrotu akcjami
2020-08-14 incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NC
2020-08-14 wstrzymanie publikacji SA-Q2
2020-08-04 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy