pixelg
terminarz raportów - 2020-01-14 - KANCELARIA MEDIUS (KME)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

terminarz raportów - komunikat spółki KANCELARIA MEDIUS (KME) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiKANCELARIA MEDIUS
Nazwa skrócona jednostkiKME
Numer w roku:3/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie ( Emitent ) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2020. Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach: - raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2019 r. 14 lutego 2020 r. - raport okresowy kwartalny za I kwartał 2020 r. 15 maja 2020 r. - raport okresowy kwartalny za II kwartał 2020 r. 14 sierpnia 2020 r. - raport okresowy kwartalny za III kwartał 2020 r. 13 listopada 2020 r. - raport okresowy roczny za 2019 r. 29 maja 2020 r. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Podstawa prawna: §6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Imię i nazwiskoStanowisko
Michał ImiołekPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Kancelaria Medius SA
KME
2020-09-04 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-31 WZ - podjęte uchwały: przerwa w obradach
2020-08-31 WZ - przerwa w obradach
2020-08-25 incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NC
2020-08-25 zawieszenie obrotu akcjami
2020-08-14 incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NC
2020-08-14 wstrzymanie publikacji SA-Q2
2020-08-04 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy